Lahtiütlus

Teave Isikuandmete Töötlemise kohta

Isikuandmete kaitse on BASF SE (edaspidi "me") jaoks ülioluline. Alljärgnevalt soovime anda teile teavet selle kohta, kuidas me kasutame Teie isikuandmeid, kui tellite meie Uudiskirja.

Täiendavat informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid me kogume, kui Te külastate meie veebisaiti, leiate BASF’i Andmekaitse Privaatsuspoliitika all.

Kes on vastutav töötleja?

BASF UAB,
Sausio 13 -osios g. 4A
LT-04343 Vilnius, Leedu

Kes on Andmekaitseametnik, kellega ma võin ühendust võtta?

Meie Andmekaitseametnik on Alexandra Haug, BASFi ELi andmekaitseametnik, Ludwigshafen, 67056, Saksamaa. Teil on võimalik võtta ühendust meie andmekaitseametnikuga telefoni teel: +49 (0) 621 60-0 (inglise keeles).

Milliseid isikuandmete liike me töötleme ja kuidas me neid kogume?

Kui Te olete registreerunud Uudiskirja saamiseks, siis me kogume isikuandmeid, mida oleme küsinud registreerimise vormis.

Me kogume antud isikuandmeid otse Teilt siis, kui Te registreerute Uudiskirja saamiseks. Teie IP aadress salvestatakse kui Te külastate meie Veebisaiti.

Milline on Teie isikuandmete töötlemise eesmärk ja seaduslikkus?

Uudiskirja kaudu teavitame Teid BASF-i poolt pakutavatest toodetest ja teenustest taimekaitse valdkonnas ning samuti vajaduse korral toodete registreerimise või sündmuste toimumise kohta. Kui registreerute Uudiskirja saamiseks kogub, salvestab ja kasutab BASF Teie registreerimisvormis olevaid andmeid ainult Teie poolt tellitud uudiskirja saatmise eesmärgiks valitud sidekanali kaudu. Lisaks sellele salvestab BASF Teie IP-aadressi, selleks et oleks võimalik tõendada Teie nõusoleku olemasolu.

Teie isikuandmete töötlemise seaduslikkus on Teie nõusolek, mis Teie olete antud registreerimisel.

Kes pääsevad ligi Teie isikuandmetele?

Meie ettevõte avalikustab Teie isikuandmeid ainult nendele töötajatele, kes osalevad Uudiskirja teenuse pakkumises ja ainult antud teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

Uudiskirja saatmiseks kasutame Mailchimp teenust, mida pakub The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308, Ameerika Ühendriigid (edaspidi “Mailchimp”). Tellides ühe või enama meie e-posti uudiskirjadest, edastatakse Teie registreerumisel esitatud e-posti aadress Ameerika Ühendriikides asuvasse Mailchimp serverisse ja salvestatakse seal. Mailchimp kogub ja kasutab BASF’i nimel Teie e-posti aadressi ainult Uudiskirjade saatmiseks. Uudiskirjad sisaldavad analüüsi pikslit meie teenuste optimeerimiseks. Antud piksel on täiesti anonüümne, sellega pole võimalik e-kirja saaja kohta järeldusi teha..

SMS’i saatmiseks kasutame ettevõtte UAB Rinitex, Kalvarijų str. 1, Vilnius teenuseid. Tellides SMS teavituse, edastatakse ja salvestatakse Teie mobiiltelefoni number ettevõttes UAB Rinitex, mis asub Leedus, EL liikmesriigis.

Täiendava telefonikontakti jaoks kasutame ettevõtte UAB Rinitex, Kalvarijų str. 1, Vilnius teenuseid. Kui soovite osaleda meie poolt läbiviidavates küsitlustes või saada lisainformatsiooni telefoni teel, edastatakse ja salvestatakse Teie mobiiltelefoni number ettevõttes UAB Rinitex, mis asub Leedus, EL liikmesriigis.

Postiga informatsiooni saatmise puhul kasutame ettevõtte AS Eesti Post (Omniva), Pallasti 28, 10001 Tallinn teenuseid. Valides informatsiooni saamise tavaposti teel, saadetakse ja salvestatakse Teie nimi ja aadress ettevõttele AS Eesti Post (Omniva), mis asub Eestis, EL liikmesriigis.

„Selleks, et teie kasutajakogemust paremini mõista, kasutame tagasiside saamiseks Medallia teenust, mida pakub Medallia Inc., (edaspidi Medallia), Kleyerstraße 79, 60326 Frankfurt am Main. Medallia peakontor asub Ameerika Ühendriikides, 575 Market Street. Suite 1850 San Francisco, CA 94105. Kui te võtate osa Medallia kampaaniast (näiteks tagasiside või küsimustik), salvestatakse ja hoitakse teie vastuseid Medallia serveris, mis asub EL-is.

Kui kaua me säilitame Teie isikuandmeid?

Me säilitame Teie isikuandmeid, mis on vajalikud Uudiskirja pakkumiseks nii kaua kui soovite selliseid teenuseid meilt saada.

Iga elektroonilise uudiskirja nupu all leiate hüperlingi, mille kaudu saate igal ajal Uudiskirja tellimusest keelduda. Samuti Te võite igal ajal keelduda Uudiskirja saamisest saates sõnumi meie e-postile või postiaadressile, nagu on eespool mainitud. Nõusoleku tagasivõtmine tellimusest keeldumise korral ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Teil on valik keelduda kas kõikidest või ainult ühest Uudiskirja ja informatsiooni saamise viisist.

Kui keeldute Uudiskirja saamisest kustutatakse Teile uudiskirja kättesaadavaks tegemiseks kogutud isikuandmed, tingimusel et selline kustutamine ei ole vastuolus andmete kohustusliku säilitamise nõudega.

Mis on Teie õigused isikuandmete kaitsmiseks?

Teil on õigus saada meilt informatsiooni selle kohta, kuidas Teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ning informatsiooni antud isikuandmete salvestamise kohta meie poolt. Te võite nõuda meilt Teid puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist ning samuti meie poolt Teie kohta kogutud isikuandmete kustutamist. Lisaks sellele on Teil õigus nõuda meilt Teie isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes ning samuti neid Teid puudutavaid isikuandmeid, mida Te olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale ilma takistuseta.

Millised on Teie õigused isikuandmete kaitsmiseks?

Teil on õigus esitada järelevalveasutusele kaebus võimaliku rikkumise kohta, kui Te leiate, et Teiega seotud isikuandmete töötlemisega oli rikutud Isikuandmete kaitse üldmääruse (Määrus (EL) 2016/679) nõudeid. Järelevalveasutus, kes vastutab sellise kaebuse saamise eest Eestis on Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134, e-post: info@aki.ee.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, sealhulgas nendele sätetele tugineva profiilianalüüsi suhtes. BASF peab vastama ülalpool nimetatud taotlustele, siis ja niivõrd, kui see on nõutav kohaldatavates seadustes.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil on Teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes sellisel turunduslikul eesmärgil, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes sel määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega.

Kui Te soovite saada rohkem informatsiooni Teie õiguste kohta Teie isikuandmetega seonduvalt, palume võtta ühendust meie kaitseametnikuga Alexandra Haugiga, +49 (0) 621 60-0 (inglise keeles).

Üles