Hernes [Pisum sp.]

Sordi valik, Mulla ettevalmistamine

Sobiliku sordi valimisel tuleb arvesse võtta sordi sobivust põllumajanduslike kliimatingimustega, sordi saagikust, vastupidavust haiguste ja lamandumise suhtes, taime kasvu, samuti ka kasvuperioodi pikkust.

Külv

Soovitav on külvata võimalikult vara, kohe, kui on võimalik kvaliteetselt muld ette valmistada. Põlduba talub kuni -5 °C külma. Iga hilinenud külvipäev vähendab saagi potentsiaali 50 kg/ha võrra. Põldoa laiarealise külvi korral külvatakse 30–40 seemet 1 m2. Optimaalne taimede arv 35–45 taime 1 m2. Külvisenormi arvutamisel tuleb arvesse võtta 1000 seemne massi, seemnete idanemisvõimet ja planeeritud idanevust.

Väetamine

Ühe tonni põldoa saagi moodustamiseks koos vastava koguse põhuga on vaja 50–75 kg lämmastikku (N), 10–20 kg fosforit (P2O5), 20–50 kg kaaliumit (K2O). Lämmastiku (N) koguse tagavad tavaliselt mügarbakterid. Madala mikrobioloogilise aktiivsusega mulda on pärast põldoa võrsumist vaja lisada lämmastikku (N) 30 kg/ha. Et soodustada lämmastiku (N) omastamist õhust, on soovitav seemneid töödelda nitragiiniga. Fosfor- ja kaaliumväetise kogus on sõltuv toiteelementide sisaldusest mullas. Kui saagikuse tase on kõrge, võib väävli (SO3) vaegus oluliselt vähendada seemnete proteiinisisaldust.

Saagi koristamine

Põldoale on omane ebaühtlane valmimisaeg, mis raskendab saagi koristamist, kuna alumised kaunad valmivad kiiremini kui ülemised. Saagikoristus algab, kui 80–90% ubadest on kuivanud (muutunud mustaks) ja seemnete niiskus pole suurem kui 20–25%. Kui oad valmivad ebaühtlaselt või on ebasoodsad tingimused (vihmane ilm), on enne saagi koristamist soovitav kasutada desikante.

Üles