BASF Agro Eesti
BASF Agricultural Solutions Eesti

Taliraps [Rape (Winter)]

Sordi valik

Eestis on lai rapsi liin- ja hübriidsortide valik. Ebasoodsate kasvutingimuste tagajärjel võib liinsortide saagikuse kõikumine suurem olla. Sageli on hübriidsortide eeliseks kiire kasv sügisel ja parem talvitumisvõime.

Mulla ettevalmistamine

Mulla ettevalmistamine rapsi kasvatamiseks sõltub paljudest teguritest: mulla tüüp, mulla niiskustingimused, eelvilja koristamine, põllu umbrohtumus, kasutatav mullaharimistehnika. Rapsi kasvatamiseks sobivad võrdselt nii kergema kui raskema lõimisega mullad. Raps ei talu liigniiskust ega põuda. Mittesobiva mullaharimisviisi kasutamisel võib väga raske lõimisega põllul moodustuda koorik, mis aeglustab rapsi idanemist ja takistab tärkamist. Liiga liivane muld aga kuivab kiiresti ja külvatud raps ei saa idanemiseks vajalikku niiskust.

Külvamine

Rapsi kasvatamise kogemus Eestis näitab, et optimaalne aeg talirapsi külvamiseks algab augusti alguses ja lõpeb Ida- ja Põhja-Eestis 15. augusti ning Kesk- ja Lõuna-Eestis 20. augusti paiku. Rapsi optimaalne külvisügavus on 1,5 kuni 2 cm, kerges mullas kuni 3 cm. Rapsi külvisenorm sõltub sordist. Rapsi optimaalne külvitihedus on liinsortidel 50–60 ja hübriidsortidel 40–50 taime/m2. Suuremat külvisenormi tuleb kasutada hilisema külviaja korral. Külvijärgne rullimine soodustab rapsi ühtlast tärkamist.

Väetamine

Väetisevajadus arvestatakse mulla toitainete sisalduse järgi, eelkultuuri põhu lagundamiseks on vaja lämmastikku (1 t põhku ~10 kg N).

Saagi koristamine

Rapsi saagi moodustamiseks on kõige olulisemad 75 päeva rapsi õitsemisest kuni saagi koristamiseni. Iga päevaga võib rapsi seemnesaak suureneda 75 kg/ha võrra. (Antud arvestus vastab saagikusele 5,6 t/ha).

Üles