Suvirapsi sordid

Viis nõuannet , kuidas kasvatada suur hübriidrapsi saak:

  • Valige sobiv sort. Mullas hästi kinnistuvad ja kiiresti arenevad suvirapsi hübriidsordid on üks peamisi tegureid, mis aitab rapsitaimedel saada jagu umbrohust ja kahjuritest. Lisaks sellele on hübriidsordid vastupidavamad ebasoodsatele keskkonnatingimustele.
  • Mullatemperatuur peab olema umbes 9–10 °C , minimaalne mulla pH 6–6,5. Tähtis on leida tasakaal – muld peab soojenema, kuid tarvis on jälgida, et külviga ei jääda hiljaks.
  • Kasutage õiget külvinormi. Hübriidsordi korral peaks külvitihedus olema umbes 90 seemet/m2, et üles kasvaks umbes 80–85 taime/m2.
  • Kasutage sobivaid herbitsiide. Väga tähtis on umbrohu hävitamine varasel etapil, sest hiljem on selleks vaid piiratud võimalused.
  • Kaitske külve kahjurite eest.

Üles