Talioder [Barley (Winter)]

Sordi valik

Odra sordid on aretatud kindla eesmärgiga kasutamiseks. Sordi ja kasvatamise nõuded sööda-, toidu- ja õlleodrale on erinevad. Odra sordi valiku määravad ka potentsiaalne saagikus ja kasvuperioodi pikkus.

Mulla ettevalmistamine

Mulla ettevalmistamisega luuakse taimede kasvuks parimad tingimused. Sõltumata harimisviisist tuleb seemnetele tagada hea kontakt mullaga ja optimaalne külvisügavus 2–3 cm, sõltuvalt mulla struktuurist ja niiskusesisaldusest.

Külvamine

Suvioder hakkab mullas idanema juba temperatuuril +1...2 °C, kuid normaalne areng algab, kui muld on soojenenud +5 °C-ni. Külviaeg sõltub otseselt mulla valmisolekust. Iga hilinenud optimaalne külvipäev tähendab negatiivset mõju suviodra saagikusele.

Väetamine

Odra 1 tonni terasaagi ja vastava koguse põhu moodustamiseks on vaja lämmastikku (N) 19–23 kg/ha, fosforit (P2O5) 10–11 kg/ha ja kaaliumit (K2O) 19–21 kg/ha. Fosforit ja kaaliumit sisaldava väetise kogus sõltub vastava elemendi sisaldusest mullas ja mulla happesusest. Odra kasvatamiseks sobib muld happesusega 6.0 kuni 7.0 (pH KCl).

Saagi koristamine

Saagi koristamise hilinemine vihmase ilma tõttu võib vähendada odra terades kleepvalgu taset. Sellistes tingimustes algab ka tärklise lõhustumine.

Üles