Talirukis [Rye (Winter)]

Sordi valik

Eesti turul on saadaval populatsioon- ja hübriidrukki sortide seeme. Hübriidrukki sorte iseloomustab oluliselt suurem saagikus, nõudlikkus kasvutingimuste ja tundlikkus haigustekitajate suhtes.

Mulla ettevalmistamine

Mulla ettevalmistamisega luuakse taimede kasvuks parimad tingimused. Sõltumata harimisviisist tuleb seemnetele tagada hea kontakt mullaga ja optimaalne külvisügavus, tavaliselt 2–3 cm, sõltuvalt mulla struktuurist ja niiskusesisaldusest.

Külvamine

Rukki külviaeg Eestis on piirkonniti erinev. Lõuna-Eestis algab optimaalne külviaeg varem kui Kesk- ja Põhja-Eestis. Võttes arvesse pikaajalisi vaatlusi algab Eestis optimaalne talirukki külviperiood hübriidsortide puhul 25. augustil ja lõpeb populatsioonsortidega septembri lõpul. Arvestama peaks viimastel aastatel täheldatud kasvuaja pikenemisega sügisperioodil ja sügisesest ülekasvamisest tingitud talvitumisvõime vähenemisega.

Väetamine

Rukki 1 tonni terasaagi ja vastava koguse põhu moodustamiseks on vaja lämmastikku (N) 18–22 kg/ha, fosforit (P2O5) 10–11 kg/ha ja kaaliumit (K2O) 16–20 kg/ha. Fosforit ja kaaliumit sisaldava väetise kogus sõltub antud elemendi sisaldusest mullas ja mulla happesusest. Rukki kasvatamiseks sobib muld happesusega 5.5 kuni 6.5 (pH KCl).

Saagi koristamine

Rukki küpsetuskvaliteedi näitaja langemisarvu väärtust mõjutab terade küpsemis- ja koristamisaegne ilm. Vihmaste ilmadega väheneb langemisarv kiiresti. Rohked sademed mõjuvad negatiivselt ka rukki seisukindlusele.

Üles