Talitritikale [Triticale (Winter)]

Sordi valik

Tritikale sordi valik sõltub kasutamiseesmärgist. Peamiselt kasvatatakse talitritikalet loomasööda tootmiseks või ümbertöötlemiseks piirituseks. Eesti tingimustes on oluline näitaja sordi talvekindlus.

Mulla ettevalmistamine

Mulla ettevalmistamisega luuakse taimede kasvuks parimad tingimused. Sõltumata harimisviisist tuleb seemnetele tagada hea kontakt mullaga ja optimaalne külvisügavus, tavaliselt 2–3 cm, sõltuvalt mulla struktuurist ja niiskusesisaldusest.

Külvamine

Talitritikale külviaeg Eestis erineb piirkonniti. Lõuna-Eestis algab optimaalne külviperiood varem kui Kesk- ja Põhja-Eestis. Eestis kestab talitritikale optimaalne külviperiood 10.–25. septembrini. Arvestama peaks viimastel aastatel täheldatud kasvuaja pikenemisega sügisperioodil ja sügisesest ülekasvamisest tingitud talvitumisvõime vähenemisega.

Väetamine

Tritikale 1 tonni terasaagi ja vastava koguse põhu moodustamiseks on vaja lämmastikku (N) 22–23 kg/ha, fosforit (P2O5) 10–11 kg/ha ja kaaliumit (K2O) 19–20 kg/ha. Fosforit ja kaaliumit sisaldava väetise kogus sõltub vastava elemendi sisaldusest mullas ja mulla happesusest. Tritikale kasvatamiseks sobib muld happesusega 6.0 kuni 7.0 (pH KCl).

Saagi koristamine

Koristamiseelsed vihmad koos suhteliselt kõrge temperatuuriga soodustavad terade peas idanemist, seega terade kasvamaminemise vältimiseks ei tohiks koristamisega hilineda.

Üles