BASF Agro Eesti
BASF Agricultural Solutions Eesti

Privaatsusavaldus

BASFil on hea meel, et külastasite meie veebisaiti. Täname teid meie ettevõtte vastu huvi tundmast.

BASF võtab andmekaitset tõsiselt. Selles privaatsusavalduses kirjeldatakse järgmist:

 • isikuandmed, mida BASF kogub, kui külastate meie veebisaiti;
 • eesmärgid, milleks BASF selliseid andmeid kasutab;
 • õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
 • selliste isikuandmete vastuvõtjad;
 • ajavahemik, mille jooksul selliseid isikuandmeid säilitatakse;
 • kas olete kohustatud isikuandmeid esitama.

Lisaks soovime teid teavitada järgmisest:

 • kas teil on teie isikuandmete töötlemisega seoses õigusi;
 • vastutavast töötlejast andmekaitseseaduste tähenduses ja, kui see on kohaldatav, meie andmekaitseametnikust.

1. Milliseid isikuandmed BASF kogub, kui külastate meie veebisaiti?

(1) Kui külastate meie veebisaiti ilma meiega ühendust võtmata või sisse logimata, edastab teie brauser meie serverile automaatselt järgmisi andmeid.

 • Teie arvuti IP-aadress
 • Teie brauseri teave
 • Veebisait, kus olite enne meie veebisaidile jõudmist
 • Soovitud URL või fail
 • Teie külastuse kuupäev ja kellaaeg
 • Edastatud andmete maht
 • Olekuteave, nt tõrketeated

(2) Kui võtate meiega ühendust e-posti teel või meie veebisaidi kontaktivormi kaudu, saame järgmist teavet.

 • Teie e-posti aadress ja lisateave, mille esitate e-posti teel või kontaktivormi kaudu
 • Teie teate kuupäev ja kellaaeg

2. Millises ulatuses ja millistel eesmärkidel BASF selliseid andmeid töötleb?

(1) Kui külastate meie veebisaiti, kasutame teie IP-aadressi ja muid andmeid, mida teie brauser automaatselt meie serverile edastab (vt jaotise 1 lõige 1), et:

a) saata taotletud sisu teie brauserile. Seda tehes salvestame täieliku IP-aadressi ainult ulatuses, mis on vajalik taotletud sisu teieni toomiseks;

b) saata teie IP-aadress teenuseosutajale, et vastendada teie IP-aadressi ettevõtte ja tööstusharu teabega (ei ole isikuandmed). See ettevõtet ja tööstusharu puudutav teave konverteeritakse meie veebimõõtmise süsteemiks. Protsessi selles etapis ei salvestata mitte ühelgi ajahetkel teie IP-aadressi meie teenuseosutaja juures või meie süsteemis;

c) kaitsta meid rünnete eest ja tagada meie veebisaidi funktsioonide nõuetekohane talitlus. Seda tehes salvestame nimetatud andmed lühiajaliselt ja piiratud juurdepääsuga maksimaalselt 180 päevaks. Antud perioodi võidakse pikendada, kui see on vajalik rünnete ja seotud vahejuhtumite eest süüdistuste esitamiseks.

BASF uurib IP-aadressi kasutajat ainult õigusvastaste rünnete korral.

(2) Salvestame teie arvuti IP-aadressi pärast seda, kui sellest on eemaldatud IP-aadressi viimane oktett (st anonüümsel kujul veebiauditooriumi mõõtmiseks), et meie veebisaiti täiustada. Eemaldame IP-aadressi viimase okteti kohe pärast andmete kogumist. Seepärast ei kogu me isikuandmeid selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate.

(3) Kui võtate meiega ühendust e-posti teel või meie veebisaidi kontaktivormi kaudu, kasutame andmeid vastavalt jaotise 1 lõikele 2, et teie taotlusele vastata ja (kui see on võimalik) selle rahuldamiseks. Salvestame selliseid andmeid ulatuses, mis on vajalik teie taotlusele vastamiseks ja selle rahuldamiseks.

3. Kas olete kohustatud andmeid esitama? Kas teil on õigus andmete töötlemine vaidlustada?

Kui külastate meie veebisaiti ilma meiega ühendust võtmata või sisse logimata, edastab teie brauser meie serverile automaatselt jaotise 1 lõikes 1 täpsustatud andmed. Võite selliseid isikuandmeid edastada. Kui te neid andmeid ei esita, ei saa me teile taotletud sisu pakkuda.

Te ei ole kohustatud andma meile luba oma anonümiseeritud andmete kasutamiseks veebiauditooriumi mõõtmise eesmärgil. Samuti ei ole teil kohustust lubada meil vastandada teie IP-aadressi meie ettevõtet ja tööstusharu puudutava teabega.

Võite oma anonümiseeritud andmete sellise töötlemise vaidlustada, klõpsates järgmisel nupul:

Sellise vaidlustamisega ei kaasne tagajärgi. Saate jätkata meie veebisaidi kasutamist.

Kui soovite võtta meiega ühendust e-posti teel või veebisaidi kontaktivormi kaudu, võite edastada andmeid vastavalt jaotise 1 lõikele 2. Tähistame kontaktivormil kohustuslikud väljad (kui on kohaldatav). On võimalik, et nõutavate andmete esitamata jätmine takistab teie taotlusele nõuetekohast vastamist ja selle rahuldamist.

4. Mis annab õigusliku aluse andmete töötlemiseks?

Jaotises 2 kirjeldatud andmetöötluseks annab õigusliku aluse GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Õigustatud huvid on piiritletud eesmärkidega, mida on kirjeldatud jaotises 2.

5. Millistele vastuvõtjatele me teie andmeid edastame?

Edastame jaotises 1 nimetatud andmeid Euroopa Liidus asuvatele andmetöötlejatele jaotises 2 määratud eesmärkidel. Sellised andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid ainult meie juhiste alusel ja töötlemine toimub meie nimel. Me ei kavatse edastada teie isikuandmeid kolmandale riigile.

6. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

BASF on võtnud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada turvalisuse asjakohane tase teie isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku muutmise, hävitamise, kaotsimineku või volitamata avalikustamise eest. Selliseid meetmeid täiustatakse pidevalt kooskõlas tehnoloogilise arenguga.

Cookie namePurposeEnd-of-life
atidvisitorSee analüütikavahendi AT Internet lisatav küpsis võimaldab jälgida loendit veebisaitidest, mida külastaja on vaadanud, ja talletada tuvastatud külastaja teavet. Kui see küpsis kustutatakse, siis loetakse veebisaidile naasvaid külastajaid uuteks külastajateks, sest puudub tuvastatud külastaja teave.Kustutatakse kuus kuud pärast teie külastust.
atremanSelle AT Interneti küpsise abil peetakse meeles varasemaid kampaaniaseoseid. Kui see küpsis kustutatakse, siis pole varasemate kampaaniaseoste kasutamine enam võimalik.Kustutatakse 30 päeva pärast teie külastust.
atredirSee küpsis võimaldab AT Internetil talletada JavaScripti ümbersuunamise käigus edastatavat teavet, et mõõta liiklusallikat. Kui see küpsis kustutatakse, läheb ümbersuunamise käigus edastatud teave kaduma.Vaikimisi talletatakse 30 sekundit.
atsessionSee AT Interneti küpsis kogub külastuse ajal ette tulnud uusi kampaaniaid, et hoiduda sama kampaania mitmekordsest mõõtmisest. Kui see küpsis kustutatakse, võidakse uuesti saata kampaania, mida on külastuse ajal juba nähtud.Kustutatakse 30 minutit pärast teie külastust.
atuseridSelle AT Interneti lisatava küpsise abil talletatakse külastaja ID esimese osalise küpsisega seotud veebisaitide kohta. Kui see küpsis kustutatakse, ei ole külastaja ID esimese osalise küpsisega seotud veebisaitide korral saadaval.Kustutatakse 13 kuud pärast teie külastust.
idrxvrSee AT Interneti võõrküpsis võimaldab koguda põhikülastaja ID-d, mille kaudu saab aktiveerida kordumatute külastajate domeeniülene töötlemise. Küpsis esitab tehnilise väärtuse, mis seotakse tuvastatud külastajate haldusega. Kui see küpsis kustutatakse, võib külastuse/külastaja kindlaksmääramine muutuda.Kustutatakse 13 kuud pärast teie külastust.
tmstAT Interneti ajatempel – see võõrküpsis näitab põhikülastaja ID küpsise paigutamise kuupäeva. Kui see küpsis kustutatakse, võib külastuse/külastaja kindlaksmääramine muutuda.Kustutatakse kuus kuud pärast teie külastust.
Üles