BASFi privaatsuspõhimõtted

Meil on hea meel, et olete külastanud meie veebisaiti ja näidanud üles huvi meie ettevõtte vastu.

Võtame andmete kaitset tõsiselt. Privaatsuspõhimõtted sisaldavad täpsemat kirjeldust järgneva kohta:

 • mis isikuandmeid me kogume, kui külastate meie veebisaiti;
 • mis eesmärkidel me neid andmeid kasutame;
 • isikuandmete töötlemise õiguslikud alused;
 • selliste isikuandmete saajad;
 • periood, mille jooksul isikuandmeid säilitatakse;
 • kas teil on kohustus isikuandmeid esitada.

Lisaks teavitame teid järgmistest asjaoludest:

 • teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega;
 • vastutav töötleja andmekaitseseaduse tähenduses ja meie andmekaitseametnik (kui on).

1. Mis isikuandmeid me kogume, kui te külastate meie veebisaiti?

(1) Meie veebisaidi kasutamine

Kui külastate meie veebisaiti ilma, et te võtaks meiega ühendust või logiks sisse, edastab brauser meie serverisse automaatselt järgmise teabe:

 • teie arvuti IP-aadress;
 • teave teie brauseri kohta;
 • veebisait, mida külastasite enne meie veebisaiti;
 • soovitud URL või fail;
 • teie külastuse kuupäev ja kellaaeg;
 • esitatud andmete hulk;
 • staatust käsitlev teave, nt veateated.

Mis on andmete töötlemise eesmärk?

Eelnimetatud andmete töötlemise eesmärk on saata soovitud sisu teie brauserisse. Seda tehes salvestame täieliku IP-aadressi üksnes määral, mil see on vajalik, et teha teie soovitud veebisaidi funktsioonid kättesaadavaks.

Et kaitsta end rünnakute eest ja tagada meie veebisaidi nõuetekohane toimimine, salvestame andmeid lühikest aega ning piiratud juurdepääsuga kuni 180 päeva. Seda perioodi võidakse pikendada nii kaua, kui see on vajalik rünnakute ja vahejuhtumite uurimiseks. Kui tegemist on ebaseadusliku rünnakuga, uurime ainult IP-aadressi kasutajat.

Mis on sellise andmetöötluse õiguslik alus?

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus tuleneb vajadusest teha teie soovitud veebisaidi funktsioonid kättesaadavaks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b). Lisaks salvestatakse eelnimetatud isikuandmeid selleks, et kaitsta oma õiguslikke huve ja veebisaiti ning uurida ebaseaduslikke rünnakuid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f).

(2) Meiega ühenduse võtmine

Kui võtate meiega ühendust e-posti või veebisaidi kontaktvormi kaudu, saame teie kohta järgmise teabe:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • teie e-posti aadress;
 • teie teate kuupäev ja kellaaeg;
 • teie teade.

Mis on andmete töötlemise eesmärk?

Kui võtate meiega ühendust e-posti või veebisaidi kontaktvormi kaudu, kasutame teie isikuandmeid ainult teie taotluse töötlemiseks.

Mis on sellise andmetöötluse õiguslik alus?

Andmete töötlemise õiguslik alus tuleneb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktist b. BASFi seaduslik huvi tuleneb eespool mainitud töötlemise eesmärkidest.

(3) Tagasiside andmine

Kui esitate tagasisidenupu või -küsimustiku kaudu tagasisidet, edastatakse meile andmesisestusväljadele sisestatud andmed ja järgmine teave:

 • tagasiside kuupäev ja kellaaeg;
 • tagasiside sisu;
 • kasutatud seade, operatsioonisüsteem ja brauser;
 • tagasiside andmisel külastatud URL;
 • tagasiside andmiseks kulunud aeg.
 • sinu e-maili aadress ja nimi, kui need andmed on esitatud (vabatahtlik)

Mis on andmete töötlemise eesmärk?

Nende isikuandmete töötlemise eesmärk on aidata meil pidevalt oma sisu optimeerida. Teie tagasisidet käsitletakse anonüümsena.

Tagasiside vastused on kättesaadavad ainult nendele, kellel on juurdepääs Medalliale ja juurdepääsuõigus ühendatud tagasisidenupule. Kontole pääseb ligi üksnes ainulaadse kasutajanime või e-posti aadressi ja parooliga. Medallia ei müü kogutud tagasisidet kunagi ega jaga seda teiste isikutega. Medallia ei jaga kogutud tagasisidet kunagi Medallia kasutajatega.

Kui sa oled meile tagasiside ankeedis edastanud oma meiliaadressi, kasutame me sinu andmeid selleks, et adresseeritud probleemide osas täpsustusi ja lisaküsimusi esitada.

Mis on sellise andmetöötluse õiguslik alus?

Meid huvitab teie arvamus meie toodete ja teenuste kohta. Töötlemise õiguslik alus on meie seaduslikud huvid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt.

2. Kas teil on kohustus andmeid esitada?

Kui külastate meie veebisaiti ilma, et te võtaks meiega ühendust või logiksite sisse, edastab brauser meie serverisse automaatselt teabe, mis on esitatud punkti 1 alapunktis 1. Teil on õigus sellist teavet edastada. Nende andmeteta ei saa me teile soovitud sisu pakkuda.

Te ei pea laskma meil kasutada oma anonüümseks tehtud andmeid veebi sihtrühmade hindamiseks. Te ei pea laskma meil kasutada oma IP-aadressi selleks, et saaksime teha kindlaks teie ettevõtet või tegevusharu käsitlevat teavet.

Kui soovite meiega ühendust võtta e-posti või veebisaidil asuva kontaktvormi kaudu, saate esitada punkti 1 alapunktis 2 esitatud andmed. Tähistame kontaktvormis kohustuslikud andmed, kui neid on. Kui te ei esita vajalikku teavet, ei pruugi me saada teie küsimustele vastata ega teie taotlust täita.

Saate valida, kas soovite saada teavet toodete ja teenuste kohta, mida BASF pakub taimekaitsevahendite valdkonnas, lähtudes teie eelistustest, ning tellida meie uudiskirja.

3. Millistele saajatele me teie andmed edastame?

Edastame punktis 1 nimetatud andmed Euroopa Liidus asuvatele andmetöötlejatele punktis 2 nimetatud eesmärkidel. Sellised andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid ainult meie esitatud juhiste järgi, kui see on seaduse alusel lubatud või vajalik.

Teie isikuandmed edastatakse teie eelneva sõnaselge loata ainult juhul, kui see on seaduse alusel lubatud või vajalik.

 • Et kasutaja kavatsusi paremini mõista, korraldame koos Medalliaga küsitlusi – teenus, mida pakub Medallia Inc. (edaspidi Medallia) asukohaga Kleyerstraße 79, 60326 Frankfurt am Main. Medallia peakontor asub USAs, 575 Market Street, Suite 1850 San Francisco, CA 94105.
 • Kui võtate osa Medallia kampaaniast (nt täidate küsimustiku või annate tagasisidet), edastatakse teie tagasiside ELis asuvasse Medallia serverisse, kus see salvestatakse. Sõltume oma teenuste osutamisel Medallia teenustest.
 • Andmeid, mida te esitate meie uudiskirja tellides, jagatakse vajadust mööda meie kontserni ettevõtetele halduseesmärkidel, sealhulgas ühiseks klienditeeninduseks. See edastamine on meie seaduslik huvi, et töödelda andmeid halduseesmärkidel kontserni ettevõtetes.
 • Teie isikuandmeid võidakse edastada ametiasutustele nende pädevuse piires (nt maksuamet, politsei, prokuratuur). Andmed edastatakse seepärast, et meil on seaduslik kohustus neid edastada või meil on õiguslik huvi neid jagada, et tuvastada väärkasutust või kehtestada õiguslikke nõudeid. Kui liitute meie uudiskirjaga, edastatakse teie isikuandmed järgmistele kontsernivälistele ettevõtetele ja teenusepakkujatele, kelle teenustest me sõltume oma teenuste pakkumisel: SHE Informationstechnologie AG, Donnersbergweg 3, 67059 Ludwigshafen am Rhein, Saksamaa.
 • Tekstsõnumite saatmiseks kasutame ettevõtte UAB Rinitex, Kalvarijų str. 1, Vilnius teenuseid. Tellides SMS teavituse, edastatakse ja salvestatakse Teie mobiiltelefoni number ettevõttes UAB Rinitex, mis asub Leedus, EL liikmesriigis.
 • Postiteenusena kasutame AS Eesti Post (Omniva), Pallasti 28, 10001 Tallinn teenuseid. Kui tellite meie postiteenuse, edastatakse teie nimi ja aadress teenusepakkujale AS Eesti Post (Omniva), asukohaga Eestis (EL-i liikmesriigis), kus andmeid ka salvestatakse.
 • Uudiskirja saatmiseks kasutame Maichimp teenust, mida pakub The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308, Ameerika Ühendriigid (edaspidi “Mailchimp”). Tellides ühe või enama meie e-posti uudiskirjadest, edastatakse Teie registreerumisel esitatud e-posti aadress Ameerika Ühendriikides asuvasse Mailchimp serverisse ja salvestatakse seal. Mailchimp kogub ja kasutab BASF’i nimel Teie e-posti aadressi ainult Uudiskirjade saatmiseks. Uudiskirjad sisaldavad analüüsi pikslit meie teenuste optimeerimiseks. Antud piksel on täiesti anonüümne, sellega pole võimalik e-kirja saaja kohta järeldusi teha.

Valime hoolikalt oma koostööpartnereid ja kontserniväliste teenuste pakkujaid ning nad on lepingu alusel kohustatud töötlema kõiki isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt.

Tehingutes, millega muudetakse meie ettevõtte struktuuri, võidakse jagada kliendi teavet ettevõtte osaga, mida võõrandatakse. Isikuandmete avaldamine on õigustatud asjaoluga, et meil on seaduslik huvi vajaduse korral muuta oma ettevõtte vormi majanduslike ja õiguslike asjaolude alusel.

4. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Oleme võtnud kasutusele tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada vajalik turvalisustase, kaitsmaks teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku muutmise, hävitamise, kaotamise või volitamata avaldamise eest. Neid meetmeid täiustatakse pidevalt kooskõlas tehnoloogia arendamisega.

5. Andmete säilitusperiood

Kustutame teie isikuandmed või muudame need anonüümseks niipea, kui need ei ole enam eespool nimetatud eesmärkidel vajalikud, välja arvatud juhul, kui kustutamine või blokeerimine rikuks meie juriidilisi kohustusi andmeid esitada ja säilitada (nt säilitamine kaubandus- või maksuseadustega ettenähtud ajavahemikel).

Teie nõusoleku alusel töödeldud isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni võtate oma nõusoleku tagasi.

6. Kas kasutame oma veebisaidil küpsiseid või sotsiaalseid pistikprogramme?

Teavitame teid küpsiste kasutamisest meie küpsiste ribareklaamil, kui külastate meie veebisaiti. Kui kasutate meie veebisaiti edasi, nõustute nende küpsistega. Lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste kasutamise põhimõtteid:

Võite konfigureerida oma brauseri seaded oma eelistuste järgi ning otsustada, milliste küpsistega soovite nõustuda ja millistest keelduda. Juhime tähelepanu asjaolule, et kui te ei luba kõigi küpsiste kasutamist, nagu on kirjeldatud selles punktis, ei pruugi teil olla võimalik meie veebisaidi kõiki funktsioone kasutada.

Saate peatada AT-Internetil küpsiste tekitatud andmete ja teie veebisaidi kasutust käsitleva teabe (sh teie IP-aadressi) kogumise ja kasutamise, kui laadite alla ja paigaldate brauseri pistikprogrammi, mis on kättesaadav siin:

Internetipõhisest reklaamist loobumine (NAI)

AT-Internetist loobumine

Saate peatada Tealiumil küpsiste tekitatud andmete ja teie veebisaidi kasutust käsitleva teabe (sh teie IP-aadressi) kogumise ja kasutamise, kui klõpsate järgmisel [ lingil ]. Jälgimine lõpetatakse kohe, kui klõpsate lingil, ja teile ei saadeta kinnitusteadet.

Teil on võimalus keelduda kõikidest küpisiste kategooriatest (välja arvatud nendest küpsistest, mis on vajalikud veebilehe toimimiseks) klikkides nupul „küpsiste seaded“.

Manustatud YouTube'i videod

a) Andmetöötlus

Oleme lisanud oma veebipakkumisse YouTube'i videod, mis on salvestatud YouTube'i platvormile ja mida saab mängida otse meie veebisaidilt. YouTube on Google LLC, D/B/A YouTube'i teenus asukohaga 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Ameerika Ühendriigid (edaspidi: Google). Kõik videod on manustatud nn topeltklõpsurežiimi, mis tähendab, et teie kui kasutaja kohta ei edastata Google'ile mingeid andmeid, kui te ei aktiveeri videofunktsiooni. Enne videofunktsiooni aktiveerimist kuvatakse ainult meie enda veebiserveri eelvaade.

Andmed edastatakse Google'ile, kui aktiveerite need videofunktsioonid. Kui need on aktiveeritud, ei saa me andmete edastamist kuidagi mõjutada. Andmed edastatakse igal juhul, hoolimata sellest, kas Google edastab kasutajakonto, mille kaudu olete sisse logitud, või kasutajakonto puudub. Kui olete Google'isse sisse logitud, määratakse teie andmed otse teie kontole.

b) Eesmärgid ja õiguslik alus

Kasutame oma veebisaidil YouTube'i videoid, et neid oleks teile lihtne esitada.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga a. Annate selle nõusoleku, kui aktiveerite videofunktsiooni. Pärast aktiveerimist edastatakse teie isikuandmed Google'ile eespool kirjeldatud viisil.

Google'ile andmete edastamise käigus edastatakse teie isikuandmed Google'i serveritele, mis võivad asuda ka Ameerika Ühendriikides. USA on riik, millel pole Euroopa Liiduga võrdset andmekaitse taset. See tähendab eelkõige, et USA ametiasutused pääsevad isikuandmetele juurde lihtsustatud viisil ja selliste meetmete kohta kehtivad ainult piiratud õigused. Kui aktiveerite YouTube'i videofunktsiooni, nõustute sõnaselgelt sellega, et teie andmed esitatakse Google'ile ja teie isikuandmed edastatakse USAs asuvatesse serveritesse.

Kui olete andnud oma nõusoleku, on teil õigus see igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Nõustun, et minu isikuandmed edastatakse Google'ile, et kuvada YouTube'i pakutavat sisu.
Nõustun, et minu isikuandmed edastatakse Google'ile, et kuvada YouTube'i pakutavat sisu.

c) Lisateave

Andmetöötlust käsitlev lisateave, eriti seoses Google'i seadusliku aluse ja salvestusajaga, on kättesaadav teenusepakkuja privaatsuspõhimõtetes (https://policies.google.com/privacy) ja YouTube'i platvormi privaatsusloosungil. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja selle kohta, kuidas seadistada privaatsuse kaitsmise valikuid.

Google võib töödelda teie isikuandmeid ka Ameerika Ühendriikides, kolmandas riigis, kus puudub piisav andmekaitse tase.

Manustatud Google Maps

a) Andmetöötlus

Oleme lisanud oma veebipakkumisse Google Mapsi, mis on salvestatud Google Mapsi platvormile ja mida saab kuvada otse meie veebisaidilt. Google Maps on Google LLC teenus asukohaga 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi: Google). Kõik kaardid on manustatud nn topeltklõpsurežiimi, mis tähendab, et teie kui kasutaja kohta ei edastata Google'ile mingeid andmeid, kui te ei aktiveeri kaardifunktsiooni. Enne kaardifunktsiooni aktiveerimist kuvatakse ainult meie enda veebiserveri eelvaade.

Andmed edastatakse Google'ile, kui aktiveerite need kaardifunktsioonid. Kui need on aktiveeritud, ei saa me andmete edastamist kuidagi mõjutada. Andmed edastatakse igal juhul, hoolimata sellest, kas Google edastab kasutajakonto, mille kaudu olete sisse logitud, või kasutajakonto puudub. Kui olete Google'isse sisse logitud, määratakse teie andmed otse teie kontole.

b) Eesmärgid ja õiguslik alus

Kasutame oma veebilehel Google Mapsi, et kaarte oleks teile lihtne esitada.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga a. Annate selle nõusoleku, kui aktiveerite kaardifunktsiooni. Pärast aktiveerimist edastatakse teie isikuandmed Google'ile eespool kirjeldatud viisil.

Google'ile andmete edastamise käigus edastatakse teie isikuandmed Google'i serveritele, mis võivad asuda ka Ameerika Ühendriikides. USA on riik, millel pole Euroopa Liiduga võrdset andmekaitse taset. See tähendab eelkõige, et USA ametiasutused pääsevad isikuandmetele juurde lihtsustatud viisil ja selliste meetmete kohta kehtivad ainult piiratud õigused. Kui aktiveerite Google Mapsi funktsiooni, nõustute sõnaselgelt sellega, et teie andmed esitatakse Google'ile ja teie isikuandmed edastatakse USAs asuvatesse serveritesse.

Kui olete andnud oma nõusoleku, on teil õigus see igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Nõustun, et minu isikuandmed edastatakse Google'ile, et kuvada Google Mapsi pakutavat sisu.
Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, kui eemaldate vastavast lahtrist märke.

c) Lisateave

Andmetöötlust käsitlev lisateave, eriti seoses Google'i seadusliku aluse ja salvestusajaga, on kättesaadav teenusepakkuja privaatsuspõhimõtetes (https://policies.google.com/privacy). Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja selle kohta, kuidas seadistada privaatsuse kaitsmise valikuid.

Google võib töödelda teie isikuandmeid ka Ameerika Ühendriikides, kolmandas riigis, kus puudub piisav andmekaitse tase.

Google Ads’i kampaaniate analüütika

Teeme koostööd otsingumootori operaatoriga Google LLC, Mountain View, California, USA, et kliendid leiaksid meie veebisaidid ja pakkumised otsingumootorite abil lihtsamini. Seetõttu on meie veebisait ja tooted Google'i otsingus enam esile tõstetud või kuvatud, kui sisestate Google'i otsingusse teatud võtmesõnad.

Meie lehtedele viivad otsingutulemustes kuvatud lingid on rikastatud parameetritega. See võimaldab meil Google'i otsingu abil hinnata kampaania edukust. See meetod töötleb sama teavet, mis on loetletud 1. peatüki 1. osas, kui lingil klõpsatakse. Lisaks saab töödelda järgmist teavet:

 • Allikas
 • Kampaania tüüp
 • Kampaania nimi
 • Otsitud märksõna

Linki hindab vahemiku mõõtmise ja analüüsi tööriist AT Internet, mille kohta leiate rohkem teavet küpsiste jaotisest. Selle analüüsi osana pole küpsiseid seatud. Sellise andmetöötluse õiguslik alus on artikkel 6 § 1 punkt f) GDPR.

Google'i privaatsuseeskirjad leiate siit:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&fg=1#products

7. Mis õigused teil on?

Teil on isikuandmete kaitse üldmääruse alusel teatud õigused, sealhulgas õigus nõuda enda kohta hoitavate isikuandmete koopiat, kui esitate selleks kirjaliku avalduse.

7.1. Juurdepääsuõigus – õigus saada juurdepääs oma teabele (kui me seda töötleme) ja teatud muudele andmetele (nt nendes privaatsuspõhimõtetes esitatud andmetele).

7.2. Muutmise õigus – kui teie isikuandmed on ebatäpsed või ebatäielikud, on teil õigus oma isikuandmeid muuta.

7.3. Kustutamise õigus – seda teatakse ka kui õigust olla unustatud; lihtsustatult öeldes võimaldab see teil paluda oma teabe kustutamist või eemaldamist, kui meil pole selle kasutamise jätkamiseks mõjuvat põhjust. See pole üldine kustutamise õigus; kehtivad ka erandid. Näiteks on meil õigus jätkata teie isikuandmete kasutamist, kui see on vajalik meie seaduslike kohustuste täitmiseks või õiguslike nõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

7.4. Õigus piirata teie isikuandmete kasutamist – õigus peatada teie isikuandmete kasutamist või piirata viisi, kuidas seda teha tohime. Palun pidage silmas, et see on lubatud vaid teatud olukordades. Kui töötleme teie isikuandmeid, mida kogusime teie loal, saate taotleda kasutamise piiramist vaid järgmistel põhjustel: a) andmed on ebatäpsed; b) töötlemine on ebaseaduslik ja te ei soovi oma isikuandmeid kustutada; c) vajate seda õigusliku nõude jaoks või d) kui me ei vaja andmeid enam samal eesmärgil, mille jaoks me neid säilitame. Kui töötlemine on piiratud, saame siiski teie andmeid salvestada, aga me ei tohi neid edaspidi kasutada. Meil on loetelu inimestest, kes on soovinud oma isikuandmete kasutamist piirata, et nende soovi asutataks edaspidi.

7.5. Andmete ülekandmise õigus – õigus esitada taotlus, et me liigutaksime, kopeeriksime või edastaksime (kui see on tehniliselt võimalik) teie isikuandmeid struktureeritud üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul eri teenuste vahel teie määratud eesmärgil.

7.6. Õigus esitada vastuväiteid – teil on õigus esitada oma isikuandmete kasutamise kohta vastuväiteid, sealhulgas juhul, kui kasutame neid oma seaduslikes huvides või otseturunduseks.

7.7. Õigus olla teavitatud – teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja lihtsalt mõistetavat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame.

7.8. Õigus oma nõusolek tagasi võtta – kui olete andnud oma nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta (kuigi selle tegemine ei tähenda, et ükski meie tegevus teie isikuandmetega, milleks olete andnud oma nõusoleku, on olnud ebaseaduslik).

Nende õiguste kasutamine on teile tasuta, ent peate tõendama oma isikut, esitades kaks kinnitatud isikut tõendavat dokumenti. Me teeme oma seaduslike kohustustega kooskõlas kõik mõistlikud jõupingutused, et anda teile või parandada või kustutada meie failides teie kohta säilitatavaid isikuandmeid.

Päringute tegemiseks või nendes privaatsuspõhimõtetes sätestatud õiguste kasutamiseks ja/või kaebuse esitamiseks võtke meiega e-posti teel ühendust või kirjutage meile ning me proovime teile vastata 30 päeva jooksul. Kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui saame ametliku kirjaliku kaebuse, võtame ühendust isikuga, kes kaebuse esitas. Teeme koostööd asjakohaste regulatiivasutustega, sealhulgas andmekaitseasutustega, et lahendada kaebused, mida me otse kliendiga ei suuda lahendada.

Kui te pole rahul sellega, kuidas me tegeleme teie esitatud isikuandmeid käsitleva kaebusega, siis võite esitada kaebuse asjakohasele andmekaitseasutusele.

8. Kus saate kaebuse esitada?

Teil on õigus esitada kaebus meie andmekaitseametnikule või -koordinaatorile või järgmisele pädevale järelevalveasutusele:

Andmekaitse Inspektsioon

Tatari 39

10134 Tallinn

9. Kes on vastutav töötleja ja andmekaitseametnik?

Vastutava töötleja andmekaitseseaduse tähenduses ja meie andmekaitseametniku leiate siit .

Palun kasutage eeltoodud vastutava töötleja aadressi või järgmist aadressi, et võtta ühendust meie andmekaitseametniku või -koordinaatoriga [vastava andmekaitseametniku/-koordinaatori nimi ja kontaktandmed on toodud siin:

Alexandra Haug

BASFi ELi andmekaitseametnik

67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0

Üles