BASF Agro Eesti
BASF Agricultural Solutions Eesti

Äärislaiksus [Rhynchosporium secalis]

Kahjulikkus

Oder
Parasvöötmes on äärislaiksus ja võrklaiksus ühed ohtlikumad odra haigused. Haigus on eriti kahjulik jahedal ja niiskel kevadel. Tunnused on näha lehelabal, kõrtel ja viljapeadel. Epideemilise nakkuse korral on võimalik oluline majanduslik kahju. Saagikadu isegi kuni 25% ja rohkem, mille põhjustab produktiivvõrsete ja terade arvu vähenemine viljapeades, väike 1000 tera mass.

Rukis, Tritikale
Tritikale ülemistel lehtedel võib äärislaiksust leida pea igal kevadel, kuid haigustekitaja negatiivne mõju on väiksem kui odrakülvides. Haiguse levimine rukki ülemistele, saagi moodustamise suhtes tähtsamatele lehtedele toimub aeglasemalt, kuna rukki taim kasvab kiiresti, külv on tavaliselt hõredam ja taime lehed kuivavad pärast vihma ja kastet kiiremini, seoses sellega pole eostel idanemiseks väga soodsaid tingimusi.

Nakkusallikas

R. secalis R. secalis moodustab nakatunud taimejäänustele puhkeolekus seeneniidistiku. Nakatunud kõrretüüd on esmane nakkusallikas. Haigus võib levida ka seemnetega, siiski juhtub seda praktikas tavaliselt harva.

R. secalis moodustab seeneniidistiku puhkeolekuks nakatunud taimejäänustele. Nakatunud kõrretüü on esmane nakkusallikas. Haigus võib harva levida ka seemnetega.

Levimine

Oder
Eosed võivad areneda temperatuuril 2 - 27 °C. Optimaalsed tingimused on temperatuur alates 15 - 18 °C. Eoste vabanemiseks peab õhuniiskus olema üle 95%. Nakatumine toimub tavaliselt jahedamal temperatuuril (10 - 20 °C) lehtedel, millel niiskus kaua säilib ja nõrgal valgusel. Eosed levivad vihmapiiskade pritsmetega. Soodsatel tingimustel – õhutemperatuur 15 - 20 °C, kõrge õhuniiskus ja selle haiguse suhtes kasvatatavad vastuvõtlikud sordid – ilmuvad esimesed tunnused juba 8 päeva pärast nakatumist. Kui temperatuur on madalam, võib peiteaeg ulatuda 4 nädalani. Patogeen on võimeline levima epideemiana, kui ta kohandub ka madalate temperatuuridega ja toodab väga palju eoseid juba varakevadel, samuti ka niiskel ja jahedal suvel.

Rukis, Tritikale
Eosed arenevad temperatuurivahemikus 2 - 27 °C, optimaalne on 15 - 18 °C. Eoste eraldumine toimub õhuniiskusel üle 95%. Nakatumine toimub temperatuuril 10 - 20 °C, kui lehed on pikalt niisked ja valgust vähe. Eosed levivad ka vihmapiiskade pritsmete abil.
Soodsatel tingimustel – temperatuur 15 - 20 °C, kõrge õhuniiskus ja vastuvõtlik sort – tekivad esimesed tunnused juba 8 päeva pärast nakatumist. Kui temperatuur on madal, võib peiteperiood kesta 4 nädalat. Haigustekitaja on võimeline levima ka epideemia kujul, kuna ta on kohandunud ka madala temperatuuriga ja toodab väga palju eoseid juba varakevadel, samuti ka niiskel ja jahedal suvel.

Haiguse tunnused

Oder
Haigus nakatab talve lõpul alumisi lehti ja levib sademete abil kuni lipuleheni ja viljapeani. Esimesed haiguse tunnused ilmuvad kui määrdunud, rohelised, vesised, piklikud, ovaalsed laigud (sarnased tunnused on ka RM. nivaleR’l). Hiljem muutub nakkuse keskosa kahvatuhalliks. Erinevalt rukkist on odra haiguse viimases faasis näha tumepruunid, teravad jooned tervete kudede piiril. Nekroos levib ebaühtlaste liinidena üle kogu lehelaba. Eriti ohtlik on lehetupe nakatumine, mis võib põhjustada lehe enneaegse suremise.

Rukis, Tritikale
Esimesed haigustunnused on määrdunud rohelised, vesised, piklikud, ovaalsed laigud (sarnased lumiseene tunnustega). Hiljem värvub laigu keskosa tuhmikashalliks. Ovaalsed või korrapäratud laigud on tavaliselt ilma selgete piirideta või eraldab haiguslaiku tervetest kudedest hele piirjoon. Sarnased tunnused on Fusarium’i poolt põhjustatud lehe laikudel, kuid laigu ümber selged piirid puuduvad. Viimastel aastatel on rukkil täheldatud lehe nekroosi, mida ei tekita haigustekitajad, sellepärast on haiguste määramine väga keeruline.

Sarnased haigused

Täpset diagnoosi raskendab sageli sordi reaktsioon R. secalisR’ele. Väiksemad laigud lehtedel on sarnased odral võrklaiksusega.

Tõrje

Haiguskindlate sortide kasvatamine.
Külvikorrast kinnipidamine.
Taimejäänuste mulda segamine.
Kvaliteetse ja puhitud külviseemne kasutamine.

Taimekaitse kasutamine

R. secalis’e R. secalis’e korral on otsene fungitsiidide kasutamine soovitav alates kõrsumisest (kasvufaas 32), kui keskmistel lehtedel on väjendunud nakkustunnused (nakatunud taimede hulk põllul üle 50%) ja on oht, et edaspidi oodatavad või hiljutised ilmastikutingimused võivad soodustada haiguse edasist levikut.
Kui keskmistel lehtedel nakkus juba esineb (nakatunud taimede osa külvis on üle 50%) ja ilmastikutingimused on haiguse levikuks soodsad, tuleb rukkipõllul äärislaiksust fungitsiidiga tõrjuda.

Üles