BASF Agro Eesti
BASF Agricultural Solutions Eesti

Kukemagun [Papaver rhoeas]

Umbes

Lühiealine talvituv ühe- või kaheaastane umbrohi. Paljuneb seemnetega. Eelistab õhu-, niiskus- ja toitaineterikast lupja sisaldavat raskemat pinnast. Seemned idanevad 2 - 13 °C juures.

Levimine: tali- ja suviteraviljad, raps.

Eestis on laialt levinud põldmagun (Papaver dubium).

Üles