Põllukultuuri tasuvuse kalkulaator

Alloleva kalkulaatori abil saad arvutada enda andmete alusel põllult saadava tulemi.

1. Alustuseks vali rippmenüüst kultuur
2. Sisesta oma 2024 baas saagitase
3. Sisesta tabelisse järjest andmed seemne, väetiste, taimekaitsevahendite ja tööde kulu kohta (jälgi lahtrite juures ilmuvaid juhiseid).
Rapsiseemne 3ha pakendi puhul sisesta külviseemne hinna lahtrisse 3ha hind : 3 (1 hektari kulu) ning kulunormiks 1.
NB! Jälgi, et planeeritud sisendid ja töökulu vastavad reaalsele saagiootusele.
4. Tööde sisestamisel arvesta nii kütuse kui tehnika kulu hektari kohta. „Transport + kuivatamine“ juures sisesta kulu 1 toodangu tonni kohta
5. Võrdluseks saad täita alumise tabeli 2023 andmetega. Soovi korral saad tabelid peale täitmist välja printida või pdf-formaadis salvestada.

Üles