BASF Agro Eesti
BASF Agricultural Solutions Eesti

Põllukultuuri tasuvuse kalkulaator

Alloleva kalkulaatori abil saad arvutada enda andmete alusel põllult saadava tulemi.

1. Alustuseks vali rippmenüüst kultuur
2. Sisesta oma 2023 baas saagitase
3. Sisesta tabelisse järjest andmed seemne, väetiste, taimekaitsevahendite ja tööde kulu kohta (jälgi lahtrite juures ilmuvaid juhiseid).
NB! Jälgi, et planeeritud sisendid ja töökulu vastavad reaalsele saagiootusele.
4. Tööde sisestamisel arvesta nii kütuse kui tehnika kulu hektari kohta. „Transport + kuivatamine“ juures sisesta kulu 1 toodangu tonni kohta
5. Võrdluseks saad täita alumise tabeli 2022 andmetega. Soovi korral saad tabelid peale täitmist välja printida või pdf-formaadis salvestada.

Üles