Jätkusuutlikkus

Meie siht:

Suurem osa inimestest peab neid ümbritsevat kaunist loodust iseenesestmõistetavaks. Selle keskkonna säilitamine ei ole aga lihtne. Põllumeeste jaoks on maa säilitamine terve mõistuse küsimus. See on oluline nii nende äritegevuse, kogukonna kui ka järgmise põlvkonna jaoks. Seejuures saavad nad tuge BASFi uuenduslikest toodetest ja põllumajanduslahendustest, mis pakuvad märksa enamat kui tavalist taimekaitset.

Oleme juba ligikaudu sada aastat teinud koostööd erinevate kasvatajatega ning seadnud oma uurimistegevuse eesmärgiks töötada välja parimad tooted ja lahendused. Ühtlasi hoolitseme selle eest, et nende toodete ja lahenduste kasutamisel tegutsetaks nõuetekohase hoolsusega nii inimeste ja loomade tervise kui ka keskkonna suhtes.

Üles