Agricultural Solutions
BASF Agricultural Solutions Eesti

Kontaktid

Talirapsid

Miks peaks kasvatama talihübriidrapsi sorte?

Rohkem energiat

Hübriidsortidel on rohkem energiat ja need kohanevad paremini agronoomia ja keskkonna survele ning kasvatavad ka raskemates tingimustes suurema saagi.

Külvide suurem saagikus

Tänu heteroosile, kui geneetiliselt erinevad taimed ristatakse paremate järglaste saamise eesmärgil.

Pikem külviaeg

Kuna sortidel on rohkem energiat, võib neid külvata hiljem ja vältida sel viisil kahjuritest põhjustatud vigastusi ning tagada parem kontroll umbrohtude üle.

Sertifitseeritud seemned

Enamus Ühendkuningriigis kasvatatud hübriidrapsi sorte on „kaks korda madalamad“ („00“) ja neid kasvatatakse eriti madala eruukhappe ja glükosinolaadide sisalduse tõttu. Ületamata toiduainetele seadustega kehtestatud nõudeid, toodetakse kõrgeima kvaliteediga õli ja toitu.

Ainulaadsed omadused

Hübriidpaljundamine aitab kiiremini juurutada innovatiivseid tehnoloogiaid, nt herbitsiiditaluvus, spetsiaalsed õlid, resistentsus kahjuritele ja haigustele ning kaitse seemnete pudenemise vastu.

Väiksem külvinorm

Optimaalse tihedusega külvi saamiseks on hübriidrapsi külvinorm tavaliste sortidega võrreldes väiksem.

Üles