Clearfield® rapsivarise tõrje järelkultuurides

Isekülvanud raps võib muutuda järgnevas kultuuris umbrohuks. Enamikku meetoditest, mida kasutatakse tavarapsi kui umbrohu tõrjumiseks, kasutatakse ka Clearfield® tehnoloogia puhul.

Põhimeetodid:

Saagikadude ja seemnevarise vähendamine saagikoristuse ajal; mulla agrotehniline töötlemine pärast saagikoristust provotseerimaks varisenud seemnete kiiret idanemist ja seejärel taimede mulda segamine, või tärganud varise glüfosaati sisaldava herbitsiidiga tõrjumine enne järelkultuuri külvi; rapsi kui umbrohu piiramine Clearfield® tehnoloogias.

Herbitsiid Clamox® sisaldab toimeainena imasamoksi, mis HRAC (Herbicide Resistance Action Commitee) klassifikatsiooni järgi kuulub B-rühma alla (ALS-inhibiitorid). Clearfield® raps on tolerantne herbitsiidide suhtes, mis sisaldavad selle rühma toimeaineid. Seetõttu saab Clearfield® rapsi kui umbrohtu järelkultuurides tõrjuda herbitsiididega, mille toimeained kuuluvad kas HRAC klassifikatsiooni järgi teistesse rühmadesse või segades sobivaid HRAC B-rühma väliseid herbitsiide koos B-rühma herbitsiididega.

Toimeained

2.4D, diflufenikaan, dikloroprop-P, MCPA, mekoprop-P, pendimetaliin, pikolinafeen, dikamba, bentasoon ja teised

Herbitsiidid

2.4-D Nufarm, Estet 600 EC, Nufarm MCPA 70, Komplet, Flight Forte ja teised

Toimeained

aklonifen, bentasoon, linuron

Herbitsiidid

Fenix, Basagran, Stomp CS, Lingo, Nuflon

Toimeained

2.4D, dikamba, MCPA

Herbitsiidid

2.4-D Nufarm, Estet 600 EC, Arrat ja teised

Toimeained

aklonifen, linuron

Herbitsiidid

Fenix, Lingo, Nuflon

Üles