BASF Agro Eesti
BASF Agricultural Solutions Eesti

Kontaktid

Bell® Super

Fungitsiidid

Laia tõrjespektriga süsteemne fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, talirukki ning talitritikale haiguste tõrjeks.

Bell Super on kaitsva ja raviva toimega teravilja fungitsiid, mis sisaldab 2 toimeainet: boskaliid ja epoksikonasool.

Eelised

  • Boskaliidi kaitsev ja epoksikonasooli raviv toime - efektiivne sünergia
  • Kulunormi suur vahemik võimaldab paindlikku ajastamist pritsimisel
  • Boskaliidi füsioloogiline mõju odra kõrre elastsusele aitab vähendada kõrre ülemise 1/3 osa murdumist

Üldine teave

Nimetus Bell® Super
Preparaadi vorm õlidispersioon (OD)
Koostisosad 50 g/l epoksikonasool, 140 g/l boskaliid
Kasutusjuhend Bell_Super_EE
Ohutuskaart sds_Bell_Super_EE

Boskaliid on süsteemse ja translaminaarse toimega, mis pärast lehekudedesse tungimist kandub taime sees akropetaalselt. Boskaliid mõjub kõige tugevamini silmlaiksusele, helelaiksusele, võrklaiksusele ning ramulaariale ja vähendab keskkonnast tingitud füsioloogilisi laiksusi. Epoksikonasool on laia tõrjespektriga, kaitsva ja raviva toimega fungitsiid, tõrjudes helelaiksusi (Septoria tritici, Septoria nodorum), nisu-pruunlaiksust, äärislaiksust, võrklaiksust, roosteid, jahukastet ja hallitusseeni (Cladosporium). Kahe erineva toimega toimeainete koosmõju tagab teraviljal erinevate haiguste tõrje.

Vältida pritsilahuse sattumist kõrvalasuvale kultuurile. Õlidispersioon vorm võib põhjustada laialehelisele kultuurile kahjustusi.

Bell Super võib segada teiste fungitsiididega (näit. Corbel®, Comet® Pro, Flexity®, kasvuregulaatoritega Cycocel® 750, Medax® Top, Medax® Max, Terpal®, insektitsiididega ja herbitsiididega (näit. Biathlon®, 4D). Kõikide segude kokku segamisel kasutada segistit. Hoida kinni õigest segamisjärjekorrast!

  • GHS-05 - GHS-05
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Teave põllukultuuride ja kahjustajate kohta

Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Helelaiksus kaeral 1.25 - 2.5 l/ha 2
Kroonrooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Kollane rooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Rukki-leherooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Silmlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 1
Äärislaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Kollane rooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Kõrreliste helelaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Kõrreliste helelaiksus pähikul 1.25 - 2.5 l/ha 2
Nisu-pruunlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Rukki-leherooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Silmlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 1
Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Kõrreliste jahukaste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Odra leherooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Ramularia 1.25 - 2.5 l/ha 2
Silmlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 1
Võrklaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Äärislaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Kollane rooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Kõrreliste helelaiksus 1.25 - 2.5 l/ha Töödeldakse profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 25–69 (alates võrsumise keskelt kuni õitsemise lõpuni). 2
Kõrreliste helelaiksus pähikul 1.25 - 2.5 l/ha 2
Nisu-pruunlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Rukki-leherooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Silmlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 1
Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Kõrreliste jahukaste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Odra leherooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Ramularia 1.25 - 2.5 l/ha 2
Silmlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 1
Võrklaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Äärislaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Kollane rooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Kõrreliste helelaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Kõrreliste helelaiksus pähikul 1.25 - 2.5 l/ha 2
Nisu-pruunlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Rukki-leherooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Silmlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 1
Üles