Cantus® Gold

Efektiivne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks suvi- ja talirapsil. Cantus Gold sisaldab kahte toimeainet – boskaliid ja dimoksüstrobiin. Kahe kaasaegse toimeaine kombinatsioon võimaldab viivitamatut fungitsiidset ja püsivat kaitsvat toimet taimes.

Cantus® Gold

Efektiivne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks suvi- ja talirapsil. Cantus Gold sisaldab kahte toimeainet – boskaliid ja dimoksüstrobiin. Kahe kaasaegse toimeaine kombinatsioon võimaldab viivitamatut fungitsiidset ja püsivat kaitsvat toimet taimes.


Eelised

  • Mitmeaastased katsed näitavad positiivset füsioloogilist toimet, mis tagab stabiilse saagilisa
  • Stimuleerib lämmastiku tarbimist taimes ja tõstab taime vastupidavust muutlikest ilmastikuoludest põhjustatud stressi vastu
  • Cantus Gold kasutamisel väheneb kõtrade enneaegne avanemine
  • Suurendab tuhande tera kaalu ning parandab õlisisaldust

Tooteinfo

Üldine teave

Nimetus Cantus® Gold
Preparaadi vorm suspensioonikontsentraat
Koostisosad 200.0 g/l dimoksüstrobiin, 200 g/l boskaliid
Märkused

Tähelepanu. Cantus Gold’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Toimemehhanism

Cantus Gold kasutamine rapsis piirab tõhusalt ristõieliste kuivlaiksust (Alternaria brassicae) ja valgemädanikku (Sclerotinia sclerotiorum). Lisaks eelnevale väheneb Cantus Gold’iga töötlemisel tunduvalt kas haigustest või muudest stressifaktoritest tingitud rapsi kõtrade enneaegne avanemine. Boskaliid omab lisaks haiguste tõrjele positiivset mõju ka taime füsioloogilistele protsessidele. Dimoksüstrobiin omakorda parandab taimede lämmastiku tarbimist ja suurendab stressitaluvust, mis on põhjustatud ebasoodsatest ilmastikutingimustest. Dimoksüstrobiiniga töödeldud taimed püsivad kauem rohelised, lükates edasi taime loomulikke vananemisprotsesse. Kõik need efektid suurendavad rapsi saaki ja tagavad parima terakvaliteedi.

Segatavus

Cantus Gold’i võib segada enamike insektitsiidide ja kasvuregulaatoritega.

Valgemädanik
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0,4–0,5 l/ha Alates õitsemise algusest (kasvufaas 60). Optimaalne on täisõitsemise ajal (kasvufaasid 63–65) 1
Valgemädanik
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.4–0.5 l/ha Alates õitsemise algusest (kasvufaas 60). Optimaalne on täisõitsemise ajal (kasvufaasid 63–65) 1

Pakend: 5 l

Üldine teave

Nimetus Cantus® Gold
Preparaadi vorm suspensioonikontsentraat
Koostisosad 200.0 g/l dimoksüstrobiin, 200 g/l boskaliid
Märkused

Tähelepanu. Cantus Gold’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Toimemehhanism

Cantus Gold kasutamine rapsis piirab tõhusalt ristõieliste kuivlaiksust (Alternaria brassicae) ja valgemädanikku (Sclerotinia sclerotiorum). Lisaks eelnevale väheneb Cantus Gold’iga töötlemisel tunduvalt kas haigustest või muudest stressifaktoritest tingitud rapsi kõtrade enneaegne avanemine. Boskaliid omab lisaks haiguste tõrjele positiivset mõju ka taime füsioloogilistele protsessidele. Dimoksüstrobiin omakorda parandab taimede lämmastiku tarbimist ja suurendab stressitaluvust, mis on põhjustatud ebasoodsatest ilmastikutingimustest. Dimoksüstrobiiniga töödeldud taimed püsivad kauem rohelised, lükates edasi taime loomulikke vananemisprotsesse. Kõik need efektid suurendavad rapsi saaki ja tagavad parima terakvaliteedi.

Segatavus

Cantus Gold’i võib segada enamike insektitsiidide ja kasvuregulaatoritega.

Back
Suviraps - Valgemädanik
Kulunorm
0,4–0,5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates õitsemise algusest (kasvufaas 60). Optimaalne on täisõitsemise ajal (kasvufaasid 63–65)
Kasutamise arv
1
Back
Taliraps - Valgemädanik
Kulunorm
0.4–0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates õitsemise algusest (kasvufaas 60). Optimaalne on täisõitsemise ajal (kasvufaasid 63–65)
Kasutamise arv
1

Pakend: 5 l

Üles