Efilor®

Kaitsev süsteemse toimega fungitsiid seenhaiguste tõrjeks suvi- ja talirapsil. Efilor sisaldab kahte toimeainet – boskaliid ja metkonasooli. Kahe tugeva toimeaine kombinatsioon võimaldab viivitamatut fungitsiidset ja püsivat kaitsvat toimet rapsi taimes.

Efilor®

Kaitsev süsteemse toimega fungitsiid seenhaiguste tõrjeks suvi- ja talirapsil. Efilor sisaldab kahte toimeainet – boskaliid ja metkonasooli. Kahe tugeva toimeaine kombinatsioon võimaldab viivitamatut fungitsiidset ja püsivat kaitsvat toimet rapsi taimes.


Tooteinfo

Üldine teave

Nimetus Efilor®
Preparaadi vorm suspensioonikontsentraat
Koostisosad 60 g/l metkonasool, 133 g/l boskaliid
Märkused

Tähelepanu. Efilor’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid

Toimemehhanism

Boskaliid on süsteemse ja translaminaarse toimega, mis pärast lehekudedesse tungimist kandub taime

sees akropetaalselt (ladva suunas). Optimaalne kasutamise aeg on ennetav pritsimine peamiste rapsi seenhaiguste tõrjeks. Lisaks haiguste tõrjele, omab boskaliid positiivset mõju taime füsioloogilistele protsessidele.

Metkonasool on laia tõrjespektriga raviva ja kaitsva toimega fungitsiid samuti paljudele rapsi haigustele.

Metkonasool on lokaalselt süsteemse mõjuga ja akropetaalset liikuv.

Efilor’i kasutamine rapsis piirab tõhusalt ristõieliste kuivlaiksust (Alternaria brassicae) ja valgemädanikku (Sclerotinia sclerotiorum). Lisaks eelnevale väheneb Efilor’iga töötlemisel tunduvalt kas haigustest või muudest stressifaktoritest tingitud rapsi kõtrade enneaegne avanemine.

Lõpptulemusena kasvab märgatavalt tuhande tera kaal.

Segatavus

Efilor’i võib segada enamike insektitsiidide, fungitsiidide ja kasvuregulaatoritega.

Hahkhallitus
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0,7- 1,0 l/ha - 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0,7- 1,0 l/ha Rapsi täisõitsemise ajal kasvufaasides 63–65. 1
Hahkhallitus
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0,7- 1,0 l/ha - 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0,7- 1,0 l/ha Rapsi täisõitsemise ajal kasvufaasides 63–65. 1

Pakend: 5 l

Ohumärgistus

  • GHS-08 - GHS-08

Üldine teave

Nimetus Efilor®
Preparaadi vorm suspensioonikontsentraat
Koostisosad 60 g/l metkonasool, 133 g/l boskaliid
Märkused

Tähelepanu. Efilor’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid

Toimemehhanism

Boskaliid on süsteemse ja translaminaarse toimega, mis pärast lehekudedesse tungimist kandub taime

sees akropetaalselt (ladva suunas). Optimaalne kasutamise aeg on ennetav pritsimine peamiste rapsi seenhaiguste tõrjeks. Lisaks haiguste tõrjele, omab boskaliid positiivset mõju taime füsioloogilistele protsessidele.

Metkonasool on laia tõrjespektriga raviva ja kaitsva toimega fungitsiid samuti paljudele rapsi haigustele.

Metkonasool on lokaalselt süsteemse mõjuga ja akropetaalset liikuv.

Efilor’i kasutamine rapsis piirab tõhusalt ristõieliste kuivlaiksust (Alternaria brassicae) ja valgemädanikku (Sclerotinia sclerotiorum). Lisaks eelnevale väheneb Efilor’iga töötlemisel tunduvalt kas haigustest või muudest stressifaktoritest tingitud rapsi kõtrade enneaegne avanemine.

Lõpptulemusena kasvab märgatavalt tuhande tera kaal.

Segatavus

Efilor’i võib segada enamike insektitsiidide, fungitsiidide ja kasvuregulaatoritega.

Back
Suviraps - Hahkhallitus
Kulunorm
0,7- 1,0 l/ha
Kasutamise aeg
-
Kasutamise arv
1
Kulunorm
0,7- 1,0 l/ha
Kasutamise aeg
Rapsi täisõitsemise ajal kasvufaasides 63–65.
Kasutamise arv
1
Back
Taliraps - Hahkhallitus
Kulunorm
0,7- 1,0 l/ha
Kasutamise aeg
-
Kasutamise arv
1
Kulunorm
0,7- 1,0 l/ha
Kasutamise aeg
Rapsi täisõitsemise ajal kasvufaasides 63–65.
Kasutamise arv
1

Pakend: 5 l

Ohumärgistus

  • GHS-08 - GHS-08
Üles