Flexity®

Fungitsiid jahukaste tõrjeks odral, kaeral, suvi- ja talinisul, rukkil ja tritikalel ning silmlaiksuse tõrjeks suvi- ja talinisul, rukkil ja tritikalel. Flexity on lokaalse profülaktilise ja raviva toimega fungitsiid teraviljadele jahukaste ja silmlaiksuse tõrjeks.

Flexity®

Fungitsiid jahukaste tõrjeks odral, kaeral, suvi- ja talinisul, rukkil ja tritikalel ning silmlaiksuse tõrjeks suvi- ja talinisul, rukkil ja tritikalel. Flexity on lokaalse profülaktilise ja raviva toimega fungitsiid teraviljadele jahukaste ja silmlaiksuse tõrjeks.


Pildid

Tooteinfo

Üldine teave

Nimetus Flexity®
Preparaadi vorm suspensioonikontsentraat
Koostisosad 300.0 g/l metrafenoon
Märkused

Tähelepanu. Flexity’t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Toimemehhanism

Toimeaine metrafenoon kuulub bensofenoonide keemilisse toimeainete klassi.

Toimeaine sattudes mütseeliumile, peatub raku normaalne areng ning eoste loomine. Maksimaalse kulunormi kasutamisel on tagatud kuni 6 nädalane kaitse, sõltuvalt haiguste survest ja ilmastikutingimustest.

Flexity parim toime saavutatakse alati kasutamisel profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

Kasutamine

Maksimaalne pritsimiskordade arv: jahukaste puhul 2 korda, 21 päevase intervalliga. Silmlaiksuse puhul 1 kord.

Ooteaeg: 35 päeva

Vihmakindlus: Flexity toime on kindlustatud, kui pritsimise järel 0,5 tunni jooksul ei saja vihma.

Vee hulk: 150 – 250 l/ha. Pritsimissegu tuleb kohandada vastavalt pritsile ja pritsimistingimustega.

Segatavus

Flexity’t võib segada enamike herbitsiidide, insektitsiidide ja kasvuregulaatoritega.

Kõrreliste jahukaste

Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.25 - 0.5 l/ha Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 30–65) 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.5 l/ha Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaasid 30–32) 1

Kõrreliste jahukaste

Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.25 - 0.5 l/ha Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 30–65) 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.5 l/ha Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaasid 30–32) 1

Kõrreliste jahukaste

Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.25 - 0.5 l/ha Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 30–65) 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.5 l/ha Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaasid 30–32) 1

Kõrreliste jahukaste

Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.25 - 0.5 l/ha Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 30–65) 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.5 l/ha Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaasid 30–32) 1

Kõrreliste jahukaste

Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.25 - 0.5 l/ha Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 30–65) 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.5 l/ha Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaasid 30–32) 1

Kõrreliste jahukaste

Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.25 - 0.5 l/ha Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 30–65) 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.5 l/ha Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaasid 30–32) 1

Pakend: 5 l

Üldine teave

Nimetus Flexity®
Preparaadi vorm suspensioonikontsentraat
Koostisosad 300.0 g/l metrafenoon
Märkused

Tähelepanu. Flexity’t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Toimemehhanism

Toimeaine metrafenoon kuulub bensofenoonide keemilisse toimeainete klassi.

Toimeaine sattudes mütseeliumile, peatub raku normaalne areng ning eoste loomine. Maksimaalse kulunormi kasutamisel on tagatud kuni 6 nädalane kaitse, sõltuvalt haiguste survest ja ilmastikutingimustest.

Flexity parim toime saavutatakse alati kasutamisel profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

Kasutamine

Maksimaalne pritsimiskordade arv: jahukaste puhul 2 korda, 21 päevase intervalliga. Silmlaiksuse puhul 1 kord.

Ooteaeg: 35 päeva

Vihmakindlus: Flexity toime on kindlustatud, kui pritsimise järel 0,5 tunni jooksul ei saja vihma.

Vee hulk: 150 – 250 l/ha. Pritsimissegu tuleb kohandada vastavalt pritsile ja pritsimistingimustega.

Segatavus

Flexity’t võib segada enamike herbitsiidide, insektitsiidide ja kasvuregulaatoritega.

Back

Rukis - Kõrreliste jahukaste

Kulunorm
0.25 - 0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 30–65)
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaasid 30–32)
Kasutamise arv
1
Back

Suvinisu - Kõrreliste jahukaste

Kulunorm
0.25 - 0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 30–65)
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaasid 30–32)
Kasutamise arv
1
Back

Suvioder - Kõrreliste jahukaste

Kulunorm
0.25 - 0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 30–65)
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaasid 30–32)
Kasutamise arv
1
Back

Talinisu - Kõrreliste jahukaste

Kulunorm
0.25 - 0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 30–65)
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaasid 30–32)
Kasutamise arv
1
Back

Talioder - Kõrreliste jahukaste

Kulunorm
0.25 - 0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 30–65)
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaasid 30–32)
Kasutamise arv
1
Back

Tritikale - Kõrreliste jahukaste

Kulunorm
0.25 - 0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 30–65)
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.5 l/ha
Kasutamise aeg
Alates teraviljade kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaasid 30–32)
Kasutamise arv
1

Pakend: 5 l

Üles