Juventus® 90

Kasvuaegsete seenhaiguste tõrjeks tali-ja suvinisul, odral, rukkil, tritikalel ning tali- ja suvirapsil. Juventus 90 on laia tõrjespektriga süsteemne fungitsiid. Toimeaine metkonasool tungib kiiresti taime ja liigub seal akropetaalselt (ülespoole).

Juventus® 90

Kasvuaegsete seenhaiguste tõrjeks tali-ja suvinisul, odral, rukkil, tritikalel ning tali- ja suvirapsil. Juventus 90 on laia tõrjespektriga süsteemne fungitsiid. Toimeaine metkonasool tungib kiiresti taime ja liigub seal akropetaalselt (ülespoole).


Tooteinfo

Üldine teave

Nimetus Juventus® 90
Preparaadi vorm emulsioonikontsentraat
Koostisosad 90.0 g/l metkonasool
Märkused

Tähelepanu. Juventus’t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Toimemehhanism

Saavutamaks parimat efektiivsust, tuleb Juventus’t kasutada profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

Rapsis kasutamisel ei toimi Juventus 90 üksnes fungitsiidselt, vaid ka kasvuregulaatorina. Sügisesel kasutamisel parandab Juventus 90 talirapsi talvekindlust, surudes taime maadligi ja hoides kasvukuhiku kompaktsena maapinna lähedal, aitab kaasa juurestiku paremale arengule, parandab taime elujõudu ning piirab haiguste levikut.

Rapsi õitsemisperioodil kasutades piirab Juventus 90 põhiliste rapsi varre-, lehestiku- ja kõdrahaiguste, sealhulgas suurt saagikadu tekitava valgemädaniku levikut.

Kasutamine

Juventus on laia tõrjespektriga süsteemne fungitsiid, mis kuulub triasoolide klassi ja on mõeldud kasvuaegsete teravilja- ja rapsihaiguste tõrjeks. Juventus’t võib kasutada ka kasvuregulaatorina rapsil.

Segatavus

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1 kord.

Ooteaeg: teraviljadel 35 päeva, rapsil 56 päeva.

Vihmakindlus: Juventus’i toime on kindlustatud, kui pritsimise järel 1-2 tunni jooksul ei saja vihma.

Vee hulk: 200 – 300 l/ha. Pritsimissegu tuleb kohandada vastavalt pritsile ja pritsimistingimustega.

Segatavus teiste preparaatidega: Juventus’t võib segada enamike herbitsiidide, insektitsiidide ja kasvuregulaatoritega.

Kroonrooste
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kõrreliste jahukaste
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53 1
Fusarioos
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Alates õitsemise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 60–65) 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Valgemädanik
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 -1.0 l/ha Rapsi täisõitsemise ajal kasvufaasides 63–65. 1
Fusarioos
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Alates õitsemise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 60–65) 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kõrreliste jahukaste
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59 2
Valgemädanik
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 -1.0 l/ha Rapsi täisõitsemise ajal kasvufaasides 63–65. 1
Kõrreliste helelaiksus
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
0.7 - 1.0 l/ha Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53 1

Pakend: 5 l

Üldine teave

Nimetus Juventus® 90
Preparaadi vorm emulsioonikontsentraat
Koostisosad 90.0 g/l metkonasool
Märkused

Tähelepanu. Juventus’t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Toimemehhanism

Saavutamaks parimat efektiivsust, tuleb Juventus’t kasutada profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmnemisel.

Rapsis kasutamisel ei toimi Juventus 90 üksnes fungitsiidselt, vaid ka kasvuregulaatorina. Sügisesel kasutamisel parandab Juventus 90 talirapsi talvekindlust, surudes taime maadligi ja hoides kasvukuhiku kompaktsena maapinna lähedal, aitab kaasa juurestiku paremale arengule, parandab taime elujõudu ning piirab haiguste levikut.

Rapsi õitsemisperioodil kasutades piirab Juventus 90 põhiliste rapsi varre-, lehestiku- ja kõdrahaiguste, sealhulgas suurt saagikadu tekitava valgemädaniku levikut.

Kasutamine

Juventus on laia tõrjespektriga süsteemne fungitsiid, mis kuulub triasoolide klassi ja on mõeldud kasvuaegsete teravilja- ja rapsihaiguste tõrjeks. Juventus’t võib kasutada ka kasvuregulaatorina rapsil.

Segatavus

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1 kord.

Ooteaeg: teraviljadel 35 päeva, rapsil 56 päeva.

Vihmakindlus: Juventus’i toime on kindlustatud, kui pritsimise järel 1-2 tunni jooksul ei saja vihma.

Vee hulk: 200 – 300 l/ha. Pritsimissegu tuleb kohandada vastavalt pritsile ja pritsimistingimustega.

Segatavus teiste preparaatidega: Juventus’t võib segada enamike herbitsiidide, insektitsiidide ja kasvuregulaatoritega.

Back
Kaer - Kroonrooste
Kulunorm
0.7 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Back
Rukis - Kõrreliste jahukaste
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53
Kasutamise arv
1
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53
Kasutamise arv
1
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53
Kasutamise arv
1
Back
Suvinisu - Fusarioos
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Alates õitsemise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 60–65)
Kasutamise arv
1
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Back
Suviraps - Valgemädanik
Kulunorm
0.7 -1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Rapsi täisõitsemise ajal kasvufaasides 63–65.
Kasutamise arv
1
Back
Talinisu - Fusarioos
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Alates õitsemise algusest kuni täisõitsemiseni (kasvufaasid 60–65)
Kasutamise arv
1
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Back
Talioder - Kõrreliste jahukaste
Kulunorm
0.7 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.7 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.7 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Kulunorm
0.7 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 32–59
Kasutamise arv
2
Back
Taliraps - Valgemädanik
Kulunorm
0.7 -1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Rapsi täisõitsemise ajal kasvufaasides 63–65.
Kasutamise arv
1
Back
Tritikale - Kõrreliste helelaiksus
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53
Kasutamise arv
1
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53
Kasutamise arv
1
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53
Kasutamise arv
1
Kulunorm
0.7 - 1.0 l/ha
Kasutamise aeg
Profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 51–53
Kasutamise arv
1

Pakend: 5 l

Üles