BASF Agro Eesti
BASF Agricultural Solutions Eesti

Biathlon® 4D

Herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks teraviljadel (tali- ja suvinisu, tali- ja suvioder, rukis, tritikale, kaer).

Biathlon 4D on täielikult süsteemse toimega peamiselt lehtede kaudu toimiv tärkamisjärgne herbitsiid, mida võib kasutada varaseks ja hiliseks tärkamisjärgseks tõrjeks kultuuril ja/või umbrohtudel.

Pildid

Tooteinfo

Nimetus Biathlon® 4D
Preparaadi vorm vees dispergeeruvad graanulid, WG
Koostisosad 714.0 g/kg tritosulfuroon, 54.0 g/kg florasulaam

Toimeaine tritosulfuroon kuulub sulfuroonide ja florasulaam triasoolpürimiidide keemilisse rühma. Need toimeained takistavad ensüümi aksetolaktaat sünteesi, tõkestades aminohapete biosünteesi, mistõttu väheneb taime kasv ja rakkude moodustumine. Kahe toimeaine sünergia tagab hea toime mitmete kaheiduleheliste umbrohtude vastu. Peale pritsimist umbrohtude kasv peatub, kuid lõplik surm võib saabuda alles mitme nädala pärast. Parim toime saavutatakse umbrohtude varajases kasvufaasis ja mitte hiljem, kui 3-6 lehe faasis.

Biathlon 4D tungib taime lehtede (kutiikula) kaudu, levides seal süsteemselt. Toime paraneb märgatavalt märgaja Dash kasutamisel, eriti valge hanemaltsa tõrjel. Märgaja aitab toimeainetel imenduda, vähendab muutlikest ilmastikuoludest tingitud efektiivsuse kõikumist ning suurendab vihmakindlust. Efektiivsus ei sõltu temperatuurist, kuid optimaalseim toime on +10°C kuni +25°C vahemikus.

Kui pritsimine on tehtud äkitselt muutunud temperatuuri tingimustes, võivad rukkil ja tritikalel ilmneda kerged stressisümptomid, muutes lehed intensiivsest rohelisest helerohelisemaks, omamata mingitki mõju saagikusele.

Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m veepiirist. Mittesihtliikide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Paagisegud: Biathlon 4D võib segada teiste taimekaitsevahendite ja leheväetistega, kui kasutamise aeg langeb kokku ja tooteid pole keelatud kokku segada. Täpsusta tootjaesindajaga paagisegu sobivuses.

Vihmakindlus: 1,5 tundi.

Vee hulk: 100-300 l/ha.

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1 kord

Kaer

Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik hiirehernes 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik kassitapp 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik linnukapsas 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik punand 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik ristirohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Hõlmine iminõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Hõlmlehine mailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
ise kasvanud raps 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kahar kirburohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kare kõrvik 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kesalill 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Konnatatar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kukemagun 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põld-litterhein 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põld lõosilm 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põldmailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põldohakas 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). 1
Põldsinep 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Pärsia mailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Raudnõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Rihu peenlook 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Roomav madar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Teekummel 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Valge hanemalts 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Valge karikakar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Verev iminõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Vesihein 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik hiirehernes 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik kassitapp 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik linnukapsas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik punand 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik ristirohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmine iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmlehine mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
ise kasvanud raps 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahar kirburohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kare kõrvik 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kesalill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Konnatatar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kukemagun 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldkannike 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-litterhein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld lõosilm 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldmailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldsinep 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Pärsia mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Raudnõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rihu peenlook 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Roomav madar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rukkilill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Teekummel 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge hanemalts 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge karikakar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Verev iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Vesihein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik hiirehernes 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik kassitapp 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik linnukapsas 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik punand 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik ristirohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Hõlmine iminõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Hõlmlehine mailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
ise kasvanud raps 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kahar kirburohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kare kõrvik 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kesalill 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Konnatatar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kukemagun 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põld-litterhein 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põld lõosilm 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põldmailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põldohakas 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). 1
Põldsinep 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Pärsia mailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Raudnõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Rihu peenlook 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Roomav madar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Teekummel 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Valge hanemalts 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Valge karikakar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Verev iminõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Vesihein 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik hiirehernes 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik kassitapp 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik linnukapsas 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik punand 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik ristirohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Hõlmine iminõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Hõlmlehine mailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
ise kasvanud raps 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kahar kirburohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kare kõrvik 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kesalill 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Konnatatar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kukemagun 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põld-litterhein 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põld lõosilm 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põldmailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põldohakas 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). 1
Põldsinep 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Pärsia mailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Raudnõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Rihu peenlook 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Roomav madar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Teekummel 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Valge hanemalts 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Valge karikakar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Verev iminõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Vesihein 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik hiirehernes 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik kassitapp 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik linnukapsas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik punand 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik ristirohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmine iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmlehine mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
ise kasvanud raps 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahar kirburohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kare kõrvik 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kesalill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Konnatatar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kukemagun 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldkannike 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-litterhein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld lõosilm 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldmailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldsinep 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Pärsia mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Raudnõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rihu peenlook 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Roomav madar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rukkilill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Teekummel 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge hanemalts 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge karikakar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Verev iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Vesihein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik hiirehernes 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik kassitapp 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik linnukapsas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik punand 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik ristirohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmine iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmlehine mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
ise kasvanud raps 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahar kirburohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kare kõrvik 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kesalill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Konnatatar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kukemagun 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldkannike 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-litterhein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld lõosilm 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldmailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldsinep 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Pärsia mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Raudnõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rihu peenlook 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Roomav madar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rukkilill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Teekummel 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge hanemalts 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge karikakar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Verev iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Vesihein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik hiirehernes 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik kassitapp 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik linnukapsas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik punand 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik ristirohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmine iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmlehine mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
ise kasvanud raps 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahar kirburohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kare kõrvik 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kesalill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Konnatatar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kukemagun 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldkannike 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-litterhein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld lõosilm 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldmailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldsinep 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Pärsia mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Raudnõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rihu peenlook 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Roomav madar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rukkilill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Teekummel 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge hanemalts 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge karikakar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Verev iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Vesihein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1

Pakend: 0,5 kg; 1,05 kg

Ohumärgistus

  • GHS-09 - GHS-09
  • GHS-07 - GHS-07
Nimetus Biathlon® 4D
Preparaadi vorm vees dispergeeruvad graanulid, WG
Koostisosad 714.0 g/kg tritosulfuroon, 54.0 g/kg florasulaam

Toimeaine tritosulfuroon kuulub sulfuroonide ja florasulaam triasoolpürimiidide keemilisse rühma. Need toimeained takistavad ensüümi aksetolaktaat sünteesi, tõkestades aminohapete biosünteesi, mistõttu väheneb taime kasv ja rakkude moodustumine. Kahe toimeaine sünergia tagab hea toime mitmete kaheiduleheliste umbrohtude vastu. Peale pritsimist umbrohtude kasv peatub, kuid lõplik surm võib saabuda alles mitme nädala pärast. Parim toime saavutatakse umbrohtude varajases kasvufaasis ja mitte hiljem, kui 3-6 lehe faasis.

Biathlon 4D tungib taime lehtede (kutiikula) kaudu, levides seal süsteemselt. Toime paraneb märgatavalt märgaja Dash kasutamisel, eriti valge hanemaltsa tõrjel. Märgaja aitab toimeainetel imenduda, vähendab muutlikest ilmastikuoludest tingitud efektiivsuse kõikumist ning suurendab vihmakindlust. Efektiivsus ei sõltu temperatuurist, kuid optimaalseim toime on +10°C kuni +25°C vahemikus.

Kui pritsimine on tehtud äkitselt muutunud temperatuuri tingimustes, võivad rukkil ja tritikalel ilmneda kerged stressisümptomid, muutes lehed intensiivsest rohelisest helerohelisemaks, omamata mingitki mõju saagikusele.

Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m veepiirist. Mittesihtliikide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Paagisegud: Biathlon 4D võib segada teiste taimekaitsevahendite ja leheväetistega, kui kasutamise aeg langeb kokku ja tooteid pole keelatud kokku segada. Täpsusta tootjaesindajaga paagisegu sobivuses.

Vihmakindlus: 1,5 tundi.

Vee hulk: 100-300 l/ha.

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1 kord

Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik hiirehernes 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik kassitapp 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik linnukapsas 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik punand 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik ristirohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Hõlmine iminõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Hõlmlehine mailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
ise kasvanud raps 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kahar kirburohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kare kõrvik 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kesalill 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Konnatatar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kukemagun 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põld-litterhein 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põld lõosilm 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põldmailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põldohakas 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). 1
Põldsinep 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Pärsia mailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Raudnõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Rihu peenlook 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Roomav madar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Teekummel 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Valge hanemalts 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Valge karikakar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Verev iminõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Vesihein 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik hiirehernes 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik kassitapp 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik linnukapsas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik punand 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik ristirohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmine iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmlehine mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
ise kasvanud raps 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahar kirburohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kare kõrvik 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kesalill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Konnatatar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kukemagun 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldkannike 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-litterhein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld lõosilm 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldmailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldsinep 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Pärsia mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Raudnõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rihu peenlook 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Roomav madar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rukkilill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Teekummel 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge hanemalts 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge karikakar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Verev iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Vesihein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik hiirehernes 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik kassitapp 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik linnukapsas 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik punand 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik ristirohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Hõlmine iminõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Hõlmlehine mailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
ise kasvanud raps 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kahar kirburohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kare kõrvik 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kesalill 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Konnatatar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kukemagun 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põld-litterhein 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põld lõosilm 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põldmailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põldohakas 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). 1
Põldsinep 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Pärsia mailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Raudnõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Rihu peenlook 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Roomav madar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Teekummel 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Valge hanemalts 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Valge karikakar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Verev iminõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Vesihein 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik hiirehernes 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik kassitapp 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik linnukapsas 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik punand 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Harilik ristirohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Hõlmine iminõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Hõlmlehine mailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
ise kasvanud raps 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kahar kirburohi 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kare kõrvik 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kesalill 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Konnatatar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kukemagun 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põld-litterhein 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põld lõosilm 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põldmailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Põldohakas 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). 1
Põldsinep 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Pärsia mailane 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Raudnõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Rihu peenlook 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Roomav madar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Teekummel 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Valge hanemalts 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Valge karikakar 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Verev iminõges 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Vesihein 50 - 70 g/ha Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. 1
Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik hiirehernes 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik kassitapp 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik linnukapsas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik punand 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik ristirohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmine iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmlehine mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
ise kasvanud raps 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahar kirburohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kare kõrvik 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kesalill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Konnatatar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kukemagun 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldkannike 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-litterhein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld lõosilm 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldmailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldsinep 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Pärsia mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Raudnõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rihu peenlook 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Roomav madar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rukkilill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Teekummel 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge hanemalts 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge karikakar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Verev iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Vesihein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik hiirehernes 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik kassitapp 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik linnukapsas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik punand 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik ristirohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmine iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmlehine mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
ise kasvanud raps 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahar kirburohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kare kõrvik 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kesalill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Konnatatar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kukemagun 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldkannike 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-litterhein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld lõosilm 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldmailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldsinep 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Pärsia mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Raudnõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rihu peenlook 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Roomav madar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rukkilill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Teekummel 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge hanemalts 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge karikakar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Verev iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Vesihein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahjustaja Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Erilehine linnurohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik hiirehernes 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik kassitapp 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik linnukapsas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik punand 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Harilik ristirohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmine iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Hõlmlehine mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
ise kasvanud raps 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kahar kirburohi 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kare kõrvik 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kesalill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Konnatatar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Kukemagun 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldkannike 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-litterhein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld lõosilm 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldmailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põld-piimohakas 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Põldsinep 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Pärsia mailane 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Raudnõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rihu peenlook 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Roomav madar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Rukkilill 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Teekummel 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge hanemalts 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Valge karikakar 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Verev iminõges 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1
Vesihein 70 g/ha Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) 1

Pakend: 0,5 kg; 1,05 kg

  • GHS-09 - GHS-09
  • GHS-07 - GHS-07
Infolehed Biathlon 4D
Üles