Butisan® Avant

Süsteemne mullaherbitsiid tärkamiseelseks ja varaseks tärkamisjärgseks kasutamiseks talirapsil ja suvirapsil lühiealiste kaheiduleheliste ja mõningate lühiealiste kõrreliste (rukki-kastehein, murunurmikas, isekülvanud teravili) umbrohtude tõrjel.

Butisan® Avant

Süsteemne mullaherbitsiid tärkamiseelseks ja varaseks tärkamisjärgseks kasutamiseks talirapsil ja suvirapsil lühiealiste kaheiduleheliste ja mõningate lühiealiste kõrreliste (rukki-kastehein, murunurmikas, isekülvanud teravili) umbrohtude tõrjel.


Tooteinfo

Üldine teave

Nimetus Butisan® Avant
Preparaadi vorm suspoemulsioon
Koostisosad 100 g/l kvinmerak, 300 g/l metasakloor, 100 g/l dimetenamiid-P
Märkused

Tähelepanu. Butisan Avant’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Toimemehhanism

Butisan Avant on peamiselt mullas toimiv, tärkamiseelne ja -järgne herbitsiid.

Metasakloor imendub valdavalt idanevate üheiduleheliste umbrohuliikide tärkava koleoptiili kaudu. Kaheidulehelistesse umbrohtudesse siseneb metasakloor põhiliselt juurte kaudu, lisaks on mõningane omastamine idanevate idulehtede aluse varreosa (hüpokotüüli) kaudu.

Dimetenamiid-P siseneb taime samuti juurte kaudu ja läbi idaneva hüpokotüüli/epikotüüli. Seetõttu on dimetenamiid-P herbitsiidne toime umbrohtudele piiratud idanemise ja varajaste kasvufaasidega. Mõlemad toimeained mõjuvad lehestikule vähe või üldse mitte ja liiguvad/ paiknevad taimes ümber minimaalselt.

Kvinmerak omastatakse lehtede ja juurte kaudu ning ta liigub taimes nii ladva kui juurte suunas. Mõju madarale (Galium spp.) tuleneb juurestiku arengu pärssimise ja hormoon-tüüpi toime kaudu. Need kombineeritud omadused seletavad Butisan Avant’i optimaalse kasutamise aja umbrohtude tärkamiseelses või väga varajases tärkamisjärgses faasis.

Butisan Avant’i bioloogiline omastatavus ja imendumine sõltub metasakloori, dimetenamiid-P ja kvinmeraki ühtlasest jaotumisest ümber idanevate umbrohtude niisketes mulla tingimustes. Optimaalse toime saavutamiseks vajavad kõik toimeained piisavat mullaniiskust, et lahustuda ja levida ning imenduda idanevate umbrohtude juurte ja võrsete kaudu. Kuivades tingimustes, kus mullaniiskus on toimeainete omastamiseks ebapiisav võib herbitsiidne mõju edasi lükkuda vihmade saabumiseni. Välja arvatud ekstreemsetes põuatingimustes, on seemnete idanemiseks piisav mullaniiskuse tase piisav ka herbitsiidi toimeks. Seetõttu on herbitsiidi levikuks, omastamiseks ja mõjuks parim niiske, ühtlase ja kobeda mullaga optimaalne külvipinnas. Hea efektiivsuse saavutamiseks tuleks pritsida enne enamike umbrohtude 1 ̶ 2 pärislehe kasvufaasi.

Segatavus

Paagisegud: Butisan Avant’i võib segada järgmiste toodetega: Focus Ultra, Stomp CS, Caryx, Juventus 90, Fastac 50, jt. Butisan Avant tuleb panna pritsipaaki esimesena. Pidevat segamist tuleb kasutada kõikide segudega.

Ennem kasutamist loksuta kanistrit korralikult!

Vee hulk: 200-400 l/ha.

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1 kord

Erilehine linnurohi
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Erilehine linnurohi
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1
Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
2.0-2.5 l/ha Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14 1

Pakend: 10 l

Ohumärgistus

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Üldine teave

Nimetus Butisan® Avant
Preparaadi vorm suspoemulsioon
Koostisosad 100 g/l kvinmerak, 300 g/l metasakloor, 100 g/l dimetenamiid-P
Märkused

Tähelepanu. Butisan Avant’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Toimemehhanism

Butisan Avant on peamiselt mullas toimiv, tärkamiseelne ja -järgne herbitsiid.

Metasakloor imendub valdavalt idanevate üheiduleheliste umbrohuliikide tärkava koleoptiili kaudu. Kaheidulehelistesse umbrohtudesse siseneb metasakloor põhiliselt juurte kaudu, lisaks on mõningane omastamine idanevate idulehtede aluse varreosa (hüpokotüüli) kaudu.

Dimetenamiid-P siseneb taime samuti juurte kaudu ja läbi idaneva hüpokotüüli/epikotüüli. Seetõttu on dimetenamiid-P herbitsiidne toime umbrohtudele piiratud idanemise ja varajaste kasvufaasidega. Mõlemad toimeained mõjuvad lehestikule vähe või üldse mitte ja liiguvad/ paiknevad taimes ümber minimaalselt.

Kvinmerak omastatakse lehtede ja juurte kaudu ning ta liigub taimes nii ladva kui juurte suunas. Mõju madarale (Galium spp.) tuleneb juurestiku arengu pärssimise ja hormoon-tüüpi toime kaudu. Need kombineeritud omadused seletavad Butisan Avant’i optimaalse kasutamise aja umbrohtude tärkamiseelses või väga varajases tärkamisjärgses faasis.

Butisan Avant’i bioloogiline omastatavus ja imendumine sõltub metasakloori, dimetenamiid-P ja kvinmeraki ühtlasest jaotumisest ümber idanevate umbrohtude niisketes mulla tingimustes. Optimaalse toime saavutamiseks vajavad kõik toimeained piisavat mullaniiskust, et lahustuda ja levida ning imenduda idanevate umbrohtude juurte ja võrsete kaudu. Kuivades tingimustes, kus mullaniiskus on toimeainete omastamiseks ebapiisav võib herbitsiidne mõju edasi lükkuda vihmade saabumiseni. Välja arvatud ekstreemsetes põuatingimustes, on seemnete idanemiseks piisav mullaniiskuse tase piisav ka herbitsiidi toimeks. Seetõttu on herbitsiidi levikuks, omastamiseks ja mõjuks parim niiske, ühtlase ja kobeda mullaga optimaalne külvipinnas. Hea efektiivsuse saavutamiseks tuleks pritsida enne enamike umbrohtude 1 ̶ 2 pärislehe kasvufaasi.

Segatavus

Paagisegud: Butisan Avant’i võib segada järgmiste toodetega: Focus Ultra, Stomp CS, Caryx, Juventus 90, Fastac 50, jt. Butisan Avant tuleb panna pritsipaaki esimesena. Pidevat segamist tuleb kasutada kõikide segudega.

Ennem kasutamist loksuta kanistrit korralikult!

Vee hulk: 200-400 l/ha.

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1 kord

Back
Suviraps - Erilehine linnurohi
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Back
Taliraps - Erilehine linnurohi
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1
Kulunorm
2.0-2.5 l/ha
Kasutamise aeg
Pärast külvi kuni idanemiseni kasvufaasides 00–09 või pärast idanemist kasvufaasides 10–14
Kasutamise arv
1

Pakend: 10 l

Ohumärgistus

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09
Üles