Medax® Top

Medax Top on süsteemne kasvuregulaator suvinisule, talinisule, taliodrale, talirukkile ja talitritikalele. Medax Top on süsteemse toimega kasvuregulaator, millega töötlemine vähendab taime pikkuskasvu ja lamandumist, kaitstes kõikide taliteraviljade saake.

Medax® Top

Medax Top on süsteemne kasvuregulaator suvinisule, talinisule, taliodrale, talirukkile ja talitritikalele. Medax Top on süsteemse toimega kasvuregulaator, millega töötlemine vähendab taime pikkuskasvu ja lamandumist, kaitstes kõikide taliteraviljade saake.


Eelised

  • Efektiivne kõrre lamandumise ja pikkuskasvu vähendamine
  • Ergutab juurte kasvu ja aitab parandada juuresüsteem arengut
  • Paindlik kasutusaeg
  • Suurendab fungitsiidide efektiivsust

Tooteinfo

Üldine teave

Nimetus Medax® Top
Preparaadi vorm suspensioonikontsentraat
Koostisosad 300 g/l proheksadioonkaltsium
Märkused

Tähelepanu. Medax Top’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Toimemehhanism

Medax Top sisaldab kahte toimeainet – proheksadioonkaltsiumit ja mepikvaatkloriidi, mis mõlemad

takistavad kasvuhormooni gibereliini biosünteesi. Selle tulemusena pidurdub taime kõrresõlme ja kõrgusesse kasv kasutamisjärgsel kolmel või neljal nädalal.

Mepikvaatkloriid on süsteemne kasvuregulaator, mis enamasti piirab raku pikenemist taimestiku kasvu ajal; muudab taime lühemaks ja suurendab klorofülli sisaldust.

Proheksadioonkaltsium absorbeerudes lehtede ja võrsete kaudu tungib taime tipu suunas (akropetaalselt) kasvu mehhanismi mõjutama. Taime kasvu mehhanism tipust juure suunas (basipetaalne) on samuti piiratud.

Mõlemad Medax Top’i toimeained ergutavad juurte kasvu teraviljade noortel taimedel. Samuti kaitseb Medax Top juure pealt lamandumise eest, optimeerib produktiivvõrsete arvu. Medax Top’i kasutamisel kõrsumise

algfaasis hargneb juurestik rohkem, soodustades toitainete ja veega varustamist. See aitab suurendada terasaaki, kuna terade arv ja kaal peas suureneb.

Medax Top vähendab alumise kõrresõlme pikkust, rakuseinad paksenevad ja kõrs muutub tugevamaks. Lisaks aitab vältida kõrreliste silmlaiksuse (Oculimacula yallundae) nakkusest põhjustatud lamandumist ja suurendab fungitsiidide efektiivsust.

Kõrresõlm lüheneb maksimaalselt Medax Top’i kasutamisel kõrsumisfaasi keskel. Medax Top’i toimeained võimaldavad paindlikku pritsimisaega, tagades usaldusväärse tulemuse pritsimisaegade ja temperatuuride vahel.

Kasutamine

Medax Top’i kasutatakse kõrsumise algusest kasvufaasis 30 (võrsed püstised, ilmunud on sõlmedeta pseudovars) kuni lipulehe täieliku arenemiseni kasvufaasis 39 (lipulehe keeleke on ilmunud nähtavale).

Kulunorm sõltub mullastikust, toitainetest, ilmastikust, veeoludest ja sordist.

Segatavus

Segatavus teiste preparaatidega: Medax Top on segatav fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiidide ja kasvuregulaatoritega.

Vihmakindlus: Medax Top imbub kiiresti lehtedesse. Tiheda taimestiku seisu korral ei tohi nõutud vee kogust vähendada. Täielikuks neeldumiseks on vajalik 4-6 tundi.

Vee hulk: 150 – 300 l/ha. Pritsimissegu tuleb kohandada vastavalt pritsile ja pritsimistingimustega.

Pakend: 5 l

Üldine teave

Nimetus Medax® Top
Preparaadi vorm suspensioonikontsentraat
Koostisosad 300 g/l proheksadioonkaltsium
Märkused

Tähelepanu. Medax Top’i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Toimemehhanism

Medax Top sisaldab kahte toimeainet – proheksadioonkaltsiumit ja mepikvaatkloriidi, mis mõlemad

takistavad kasvuhormooni gibereliini biosünteesi. Selle tulemusena pidurdub taime kõrresõlme ja kõrgusesse kasv kasutamisjärgsel kolmel või neljal nädalal.

Mepikvaatkloriid on süsteemne kasvuregulaator, mis enamasti piirab raku pikenemist taimestiku kasvu ajal; muudab taime lühemaks ja suurendab klorofülli sisaldust.

Proheksadioonkaltsium absorbeerudes lehtede ja võrsete kaudu tungib taime tipu suunas (akropetaalselt) kasvu mehhanismi mõjutama. Taime kasvu mehhanism tipust juure suunas (basipetaalne) on samuti piiratud.

Mõlemad Medax Top’i toimeained ergutavad juurte kasvu teraviljade noortel taimedel. Samuti kaitseb Medax Top juure pealt lamandumise eest, optimeerib produktiivvõrsete arvu. Medax Top’i kasutamisel kõrsumise

algfaasis hargneb juurestik rohkem, soodustades toitainete ja veega varustamist. See aitab suurendada terasaaki, kuna terade arv ja kaal peas suureneb.

Medax Top vähendab alumise kõrresõlme pikkust, rakuseinad paksenevad ja kõrs muutub tugevamaks. Lisaks aitab vältida kõrreliste silmlaiksuse (Oculimacula yallundae) nakkusest põhjustatud lamandumist ja suurendab fungitsiidide efektiivsust.

Kõrresõlm lüheneb maksimaalselt Medax Top’i kasutamisel kõrsumisfaasi keskel. Medax Top’i toimeained võimaldavad paindlikku pritsimisaega, tagades usaldusväärse tulemuse pritsimisaegade ja temperatuuride vahel.

Kasutamine

Medax Top’i kasutatakse kõrsumise algusest kasvufaasis 30 (võrsed püstised, ilmunud on sõlmedeta pseudovars) kuni lipulehe täieliku arenemiseni kasvufaasis 39 (lipulehe keeleke on ilmunud nähtavale).

Kulunorm sõltub mullastikust, toitainetest, ilmastikust, veeoludest ja sordist.

Segatavus

Segatavus teiste preparaatidega: Medax Top on segatav fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiidide ja kasvuregulaatoritega.

Vihmakindlus: Medax Top imbub kiiresti lehtedesse. Tiheda taimestiku seisu korral ei tohi nõutud vee kogust vähendada. Täielikuks neeldumiseks on vajalik 4-6 tundi.

Vee hulk: 150 – 300 l/ha. Pritsimissegu tuleb kohandada vastavalt pritsile ja pritsimistingimustega.

Pakend: 5 l

Üles