Terpal®

Terpal sisaldab kahte toimeainet- mepikvaatkloriidi ja etefooni. Terpal on kasvuregulaator teraviljadele, mis muudab teraviljade kõrred lühemaks ja tugevamaks, vähendades seeläbi lamandumisriski. Samuti hoiab Terpal ära kõrte ja peade murdumise.

Terpal®

Terpal sisaldab kahte toimeainet- mepikvaatkloriidi ja etefooni. Terpal on kasvuregulaator teraviljadele, mis muudab teraviljade kõrred lühemaks ja tugevamaks, vähendades seeläbi lamandumisriski. Samuti hoiab Terpal ära kõrte ja peade murdumise.


Tooteinfo

Üldine teave

Nimetus Terpal®
Preparaadi vorm vesilahus
Koostisosad 155.0 g/l etefoon, 305.0 g/l mepikvaatkloriid
Märkused

Tähelepanu. Terpal’it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Toimemehhanism

Terpal on kasvuregulaator teraviljadele, mis muudab teraviljade kõrred lühemaks ja tugevamaks, vähendades seeläbi lamandumisriski. Samuti hoiab Terpal ära kõrte ja peade murdumise.

Terpal’it tuleks kasutada eelkõige hästi väetatud ja jõudsalt kasvavatel teraviljadel. Pritsimine vähendab kõrre nõrgenemist, mis on tingitud kõrgel väetisfoonil taimede pikkuskasvu suurenemisest. Madala väetamise fooni ja nõrgalt arenenud taimiku korral või liivmuldadel ei anna kasvuregulaatori kasutamine tulemust. Parima toime tagab õhutemperatuur + 12 + 20°C ja piisav niiskus pritsimise ajal.

Segatavus

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1

Tähelepanu: Terpal’it ei tohi kasutada, kui pritsitav kultuur kannatab stressi all, mis on tingitud ebasoodsatest ilmastiku-tingimustest või toiteelementide puudujäägist. Pritsimist ei tohi teha ereda päikesepaiste korral, samuti kui on öökülmade oht.

Segatavus teiste preparaatidega: Terpal on segatav fungitsiidide ja insektitsiididega ning leheväetistega, mille lämmastikusisaldus ei ületa 10 kg/ha kohta. Terpal’it ei tohi segada herbitsiididega, herbitsiidide ja Terpal’iga töötlemise vahele peaks jääma 8–10 päeva.

Vihmakindlus: 4 tundi

Vee hulk: 200 – 400 l/ha. Pritsimissegu tuleb kohandada vastavalt pritsile ja pritsimistingimustega.

Üldine teave

Nimetus Terpal®
Preparaadi vorm vesilahus
Koostisosad 155.0 g/l etefoon, 305.0 g/l mepikvaatkloriid
Märkused

Tähelepanu. Terpal’it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

Toimemehhanism

Terpal on kasvuregulaator teraviljadele, mis muudab teraviljade kõrred lühemaks ja tugevamaks, vähendades seeläbi lamandumisriski. Samuti hoiab Terpal ära kõrte ja peade murdumise.

Terpal’it tuleks kasutada eelkõige hästi väetatud ja jõudsalt kasvavatel teraviljadel. Pritsimine vähendab kõrre nõrgenemist, mis on tingitud kõrgel väetisfoonil taimede pikkuskasvu suurenemisest. Madala väetamise fooni ja nõrgalt arenenud taimiku korral või liivmuldadel ei anna kasvuregulaatori kasutamine tulemust. Parima toime tagab õhutemperatuur + 12 + 20°C ja piisav niiskus pritsimise ajal.

Segatavus

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1

Tähelepanu: Terpal’it ei tohi kasutada, kui pritsitav kultuur kannatab stressi all, mis on tingitud ebasoodsatest ilmastiku-tingimustest või toiteelementide puudujäägist. Pritsimist ei tohi teha ereda päikesepaiste korral, samuti kui on öökülmade oht.

Segatavus teiste preparaatidega: Terpal on segatav fungitsiidide ja insektitsiididega ning leheväetistega, mille lämmastikusisaldus ei ületa 10 kg/ha kohta. Terpal’it ei tohi segada herbitsiididega, herbitsiidide ja Terpal’iga töötlemise vahele peaks jääma 8–10 päeva.

Vihmakindlus: 4 tundi

Vee hulk: 200 – 400 l/ha. Pritsimissegu tuleb kohandada vastavalt pritsile ja pritsimistingimustega.

Üles