BASF Agro Eesti
BASF Agricultural Solutions Eesti

Kontaktid

Viverda®

Fungitsiidid

Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu, rudzu un tritikāles sējumos.

Viverda OD ir fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību uz plašāk izplatītajām graudaugu slimībām. Viverda OD satur trīs darbīgās vielas: boskalīdu, piraklostrobīnu un epoksikonazolu - nodrošina plašu ierobežojamo slimību spektru graudaugu sējumos.

Eelised

  • Izcila slimību kontrole kviešos un miežos
  • Papildus raža un augstāka graudu kvalitāte
  • Izcila lietus noturība
  • OD formulācija uzlabo katras darbīgās vielas iedarbību

Üldine teave

Nimetus Viverda®
Preparaadi vorm õlidispersioon (OD)
Koostisosad 60 g/l püraklostrobiin, 50 g/l epoksikonasool, 140 g/l püraklostrobiin
Kasutusjuhend Viverda_EE
Ohutuskaart SDS_Viverda_EE

Viverda OD ir fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību. Boskalīds ir darbīgā viela ar sistēmas un translamināru iedarbību, kas pēc iekļūšanas augā caur lapu virsmu pārvietojas augā akropetāli, virzienā uz augšu.

Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela ar sistēmisku iedarbību.

Piraklostrobīns ir darbīgā viela ar lokālsistēmisku un translamināru iedarbību uz sēnīšu ierosinātiem slimību ierosinātājiem, sistēmas iedarbība novērota daļēji. Piraklostrobīna fizioloģiskā ietekme palielina augsnē esošā slāpekļa izmantošanos un augu stresa izturību, kā, piemēram, īslaicīgs sausums vai ozona ietekme. Ar piraklostrobīnu apstrādātās lapas ilgāk saglabā zaļo krāsu, tādejādi aizkavē novecošanos.

Šo fizioloģisko efektu rezultātā tiek iegūta lielāka labību raža un labāka graudu kvalitāte.

Nepieļaut nokļūšanu uz blakus kultūrām. Viverda OD var izsaukt bojājumus divdīgļlapju augiem. Ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Viverda OD var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, augšanas regulatoriem, fungicīdiem un lapu mēslojumu.

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09

Teave põllukultuuride ja kahjustajate kohta

Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Helelaiksus kaeral 1.25 - 2.5 l/ha 2
Kroonrooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Kollane rooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Rukki-leherooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Silmlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 1
Äärislaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Kollane rooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Kõrreliste helelaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Kõrreliste helelaiksus pähikul 1.25 - 2.5 l/ha 2
Nisu-pruunlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Rukki-leherooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Silmlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 1
Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Kõrreliste jahukaste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Odra leherooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Ramularia 1.25 - 2.5 l/ha 2
Silmlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 1
Võrklaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Äärislaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Kollane rooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Kõrreliste helelaiksus 1.25 - 2.5 l/ha Töödeldakse profülaktiliselt või esimeste haigustunnuste ilmumisel kasvufaasides 25–69 (alates võrsumise keskelt kuni õitsemise lõpuni). 2
Kõrreliste helelaiksus pähikul 1.25 - 2.5 l/ha 2
Nisu-pruunlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Rukki-leherooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Silmlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 1
Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Kõrreliste jahukaste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Odra leherooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Ramularia 1.25 - 2.5 l/ha 2
Silmlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 1
Võrklaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Äärislaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Umbrohi Kulunorm Kasutamise aeg Kasutamise arv
Kollane rooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Kõrreliste helelaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Kõrreliste helelaiksus pähikul 1.25 - 2.5 l/ha 2
Nisu-pruunlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 2
Rukki-leherooste 1.25 - 2.5 l/ha 2
Silmlaiksus 1.25 - 2.5 l/ha 1
Üles