BASF Agro Eesti
BASF Agricultural Solutions Eesti

BASF sai heakskiidu Revysoli registreerimiseks Euroopas

6. märts 2019

Juhtiv fungitsiidide tootja BASF on saanud Euroopa Liidult heakskiidu, et tuua Euroopa turule uus Revysol® fungitsiid, Eesti turule on toodet oodata juba 2020. aastal.

“Põllumajandustootjad otsivad uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi oma põllumajandusettevõtete tegevuse parandamiseks. Revysol võimaldab neil seda tõhusamalt teha ja vähendada ilmastikuga seotud riske. Samuti pakub see paremat ja terviklikumat saaki, mis tõstab oluliselt nende tulusid,” sõnas Livio Tedechi, BASF Agricultural Solutions EMEA regiooni asepresident.

Põllumehed seisavad silmitsi paljude väljakutsetega ettevõtete juhtimisel, sealhulgas ka sellega, et järjest vähem on saadaval efektiivseid taimekaitsevahendeid. See tuleneb nii EL poolsetest kõrgenenud nõuetest ja karmistuvatest eeskirjadest kui ka üha keerulisemast olukorrast leida uusi toimeaineid. Innovatiivne Revysol on esimene isopropanool-asool fungitsiid, mida turule tuuakse. See tõsiasi teeb Euroopa Liidu poolse heakskiidu oluliseks verstapostiks, andes põllumeestele nii Euroopas kui kogu maailmas uuendusliku kõrgkvaliteetse toote, millega võidelda resistentsuse vastu ja parandada ettevõtte tegevust.

Põllukultuuride seast on teravili kõige olulisema tähtsusega, kattes enam kui 50% kõigist haritud maadest – see on ka põhjus, miks BASF esimesena just teraviljadele mõeldud toodete registreerimist taotles. Revysol on väga efektiivne oluliste haiguste vastu, näiteks odrapõlde kahjustava ramulaaria või nisu puhul helelaiksuse ja roostete vastu. Revysolil põhinevad teraviljadele mõeldud tooted peaksid turule jõudma 2019. või 2020. aastal, sõltuvalt riiklikest registreerimistest.

Lisaks teraviljadele on plaanis Revysoli sisaldavad tooted registreerida ka rapsi, maisi, puuviljade, viinamarjade ja köögiviljade tarbeks.

“Revysoli valmistamisel rakendasime oma parimate ekspertide kogemusi, et saavutada silmapaistev efektiivsus, järgides samal ajal väga rangeid seaduslikke standardeid,” lisas Jürgen Oldeweme, BASF Agricultural Solutions tooteohutuse osakonna vanem asepresident. “Meil on väga hea meel Euroopa Liidu poolt saadud heakskiidu üle, see annab selge tõuke, et saame ka globaalselt Revysoli registreerida.”

Revysolist oodatakse uut hitt-toodet, mille müügipotentsiaal ületaks 1 miljardi euro piiri. Lisaks Euroopale nähakse palju vaeva ka Aasias ja Ameerikas, kus taotletakse registreerimisi enam kui 40 kultuurile. Toimeaine hakkab olema saadaval erinevates kohandatud formulatsioonides, et põllumehed kogu maailmas saaksid veelgi paremini kaitsta oma kultuuritaimi erinevates kasvutingimustes.

Lisateavet saab aadressilt www.revysol.com.

Info BASF Agricultural Solutions allüksuse kohta

Kiiresti kasvava populatsiooni taustal muutub maailma üha enam sõltuvaks meie võimest töötada välja ja säilitada säästlikku põllumajandust ja tervislikke keskkondi. Tehes koostööd põllumeeste, põllumajandustöötajate, kahjuritõrjeekspertide ja teiste isikutega, on meie roll aidata seda võimalikuks teha. Sellel põhjusel investeerime tugeva teadus- ja arendusprotsessi ning laia tooteportfelli väljakujundamisse, sh seemned ja tunnused, põllukultuuride keemiline ja bioloogiline kaitse, mullaharimine, taimede tervis, kahjuritõrje ja digitaalne põllumajanduslik tootmine. Koostöös ekspertmeeskondadega laborites, välitingimustes, kontorites ja tootmisrajatistes ühendame uuenduslikke mõtlemisviise realistlike tegevustega, et luua farmerite, ühiskonna ja planeedi jaoks reaalselt toimivaid ideid. 2017. aastal oli meie allüksuse müügikäive 5,7 miljardit eurot. Lisateabe saamiseks külastage aadressi www.agriculture.basf.com või mõnda meie sotsiaalmeediakanalit.

Info BASFi kohta

BASF loob keemiat säästliku tuleviku jaoks. Kombineerime majanduslikku edu keskkonnakaitse ja sotsiaalse vastutusega. Enam kui 115 000 töötajat BASFi kontsernis teevad tööd, et aidata kaasa meie klientide edulugudele peaaegu kõigis sektorites ja peaaegu kõigis riikides üle kogu maailma. Meie tooteportfell on jaotunud neljaks segmendiks: kemikaalid, jõudlustooted, funktsionaalsed materjalid ja lahendused ning põllumajanduslikud lahendused. 2017. aastal oli BASFi müügikäive enam kui 60 miljardit eurot. BASFi aktsiatega kaubeldakse Frankfurdi (BAS), Londoni (BFA) ja Zürichi (BAS) börssidel. Lisateavet leiate aadressilt www.basf.com.

Üles