Uudiskirja tellimine

Telli meie uudiskiri ja ole kursis värske infoga

BASF soovib olla Sinu usaldusväärne partner info vahendamisel ja andmete haldamisel. Soovime jätkata teabe jagamist digilahenduste, toodete, uute arenduste, kampaaniate ja ürituste kohta lähtuvalt Sinu individuaalsest infovajadusest. Digiajastul vajame selleks koostööks Sinu nõusolekut isikuandmete kasutamise kohta.

Kontaktandmed

Kuna kajastame uudiskirjades individuaalset ja asukohast lähtuvat infot, vajame Sinu kohta täpsemaid andmeid.

Soovin saada infot järgnevalt:

Asukohapõhised nõuanded:
Üritused:
Tooted ja teenused:
Pressiteated:
Jätkusuutlikkus:

Erialane info

BASFi privaatsuspõhimõtted

Mis on andmete töötlemise eesmärk?

Nende isikuandmete töötlemise eesmärk on aidata meil pidevalt oma sisu optimeerida. Teie tagasisidet käsitletakse anonüümsena.

Tagasiside vastused on kättesaadavad ainult nendele, kellel on juurdepääs Medalliale ja juurdepääsuõigus ühendatud tagasisidenupule. Kontole pääseb ligi üksnes ainulaadse kasutajanime või e-posti aadressi ja parooliga. Medallia ei müü kogutud tagasisidet kunagi ega jaga seda teiste isikutega. Medallia ei jaga kogutud tagasisidet kunagi Medallia kasutajatega.

Kui sa oled meile tagasiside ankeedis edastanud oma meiliaadressi, kasutame me sinu andmeid selleks, et adresseeritud probleemide osas täpsustusi ja lisaküsimusi esitada.

Mis on sellise andmetöötluse õiguslik alus?

Meid huvitab teie arvamus meie toodete ja teenuste kohta. Töötlemise õiguslik alus on meie seaduslikud huvid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt.

Kas teil on kohustus andmeid esitada?

Kui külastate meie veebisaiti ilma, et te võtaks meiega ühendust või logiksite sisse, edastab brauser meie serverisse automaatselt teabe, mis on esitatud punkti 1 alapunktis 1. Teil on õigus sellist teavet edastada. Nende andmeteta ei saa me teile soovitud sisu pakkuda.

Te ei pea laskma meil kasutada oma anonüümseks tehtud andmeid veebi sihtrühmade hindamiseks. Te ei pea laskma meil kasutada oma IP-aadressi selleks, et saaksime teha kindlaks teie ettevõtet või tegevusharu käsitlevat teavet.

Kui soovite meiega ühendust võtta e-posti või veebisaidil asuva kontaktvormi kaudu, saate esitada punkti 1 alapunktis 2 esitatud andmed. Tähistame kontaktvormis kohustuslikud andmed, kui neid on. Kui te ei esita vajalikku teavet, ei pruugi me saada teie küsimustele vastata ega teie taotlust täita.

Saate valida, kas soovite saada teavet toodete ja teenuste kohta, mida BASF pakub taimekaitsevahendite valdkonnas, lähtudes teie eelistustest, ning tellida meie uudiskirja.

Millistele saajatele me teie andmed edastame?

Edastame punktis 1 nimetatud andmed Euroopa Liidus asuvatele andmetöötlejatele punktis 2 nimetatud eesmärkidel. Sellised andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid ainult meie esitatud juhiste järgi, kui see on seaduse alusel lubatud või vajalik.

Teie isikuandmed edastatakse teie eelneva sõnaselge loata ainult juhul, kui see on seaduse alusel lubatud või vajalik.

Et kasutaja kavatsusi paremini mõista, korraldame koos Medalliaga küsitlusi – teenus, mida pakub Medallia Inc. (edaspidi Medallia) asukohaga Kleyerstraße 79, 60326 Frankfurt am Main. Medallia peakontor asub USAs, 575 Market Street, Suite 1850 San Francisco, CA 94105.

Kui võtate osa Medallia kampaaniast (nt täidate küsimustiku või annate tagasisidet), edastatakse teie tagasiside ELis asuvasse Medallia serverisse, kus see salvestatakse. Sõltume oma teenuste osutamisel Medallia teenustest.

Andmeid, mida te esitate meie uudiskirja tellides, jagatakse vajadust mööda meie kontserni ettevõtetele halduseesmärkidel, sealhulgas ühiseks klienditeeninduseks. See edastamine on meie seaduslik huvi, et töödelda andmeid halduseesmärkidel kontserni ettevõtetes.

Teie isikuandmeid võidakse edastada ametiasutustele nende pädevuse piires (nt maksuamet, politsei, prokuratuur). Andmed edastatakse seepärast, et meil on seaduslik kohustus neid edastada või meil on õiguslik huvi neid jagada, et tuvastada väärkasutust või kehtestada õiguslikke nõudeid. Kui liitute meie uudiskirjaga, edastatakse teie isikuandmed järgmistele kontsernivälistele ettevõtetele ja teenusepakkujatele, kelle teenustest me sõltume oma teenuste pakkumisel: SHE Informationstechnologie AG, Donnersbergweg 3, 67059 Ludwigshafen am Rhein, Saksamaa.

Tekstsõnumite saatmiseks kasutame ettevõtte UAB Rinitex, Kalvarijų str. 1, Vilnius teenuseid. Tellides SMS teavituse, edastatakse ja salvestatakse Teie mobiiltelefoni number ettevõttes UAB Rinitex, mis asub Leedus, EL liikmesriigis.

Postiteenusena kasutame AS Eesti Post (Omniva), Pallasti 28, 10001 Tallinn teenuseid. Kui tellite meie postiteenuse, edastatakse teie nimi ja aadress teenusepakkujale AS Eesti Post (Omniva), asukohaga Eestis (EL-i liikmesriigis), kus andmeid ka salvestatakse.

Uudiskirja saatmiseks kasutame Maichimp teenust, mida pakub The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308, Ameerika Ühendriigid (edaspidi “Mailchimp”). Tellides ühe või enama meie e-posti uudiskirjadest, edastatakse Teie registreerumisel esitatud e-posti aadress Ameerika Ühendriikides asuvasse Mailchimp serverisse ja salvestatakse seal. Mailchimp kogub ja kasutab BASF’i nimel Teie e-posti aadressi ainult Uudiskirjade saatmiseks. Uudiskirjad sisaldavad analüüsi pikslit meie teenuste optimeerimiseks. Antud piksel on täiesti anonüümne, sellega pole võimalik e-kirja saaja kohta järeldusi teha.

Valime hoolikalt oma koostööpartnereid ja kontserniväliste teenuste pakkujaid ning nad on lepingu alusel kohustatud töötlema kõiki isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt.

Tehingutes, millega muudetakse meie ettevõtte struktuuri, võidakse jagada kliendi teavet ettevõtte osaga, mida võõrandatakse. Isikuandmete avaldamine on õigustatud asjaoluga, et meil on seaduslik huvi vajaduse korral muuta oma ettevõtte vormi majanduslike ja õiguslike asjaolude alusel.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Oleme võtnud kasutusele tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada vajalik turvalisustase, kaitsmaks teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku muutmise, hävitamise, kaotamise või volitamata avaldamise eest. Neid meetmeid täiustatakse pidevalt kooskõlas tehnoloogia arendamisega.

Andmete säilitusperiood

Kustutame teie isikuandmed või muudame need anonüümseks niipea, kui need ei ole enam eespool nimetatud eesmärkidel vajalikud, välja arvatud juhul, kui kustutamine või blokeerimine rikuks meie juriidilisi kohustusi andmeid esitada ja säilitada (nt säilitamine kaubandus- või maksuseadustega ettenähtud ajavahemikel).

Teie nõusoleku alusel töödeldud isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni võtate oma nõusoleku tagasi.

Kas kasutame oma veebisaidil küpsiseid või sotsiaalseid pistikprogramme?

Teavitame teid küpsiste kasutamisest meie küpsiste ribareklaamil, kui külastate meie veebisaiti. Kui kasutate meie veebisaiti edasi, nõustute nende küpsistega. Lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste kasutamise põhimõtteid:

Võite konfigureerida oma brauseri seaded oma eelistuste järgi ning otsustada, milliste küpsistega soovite nõustuda ja millistest keelduda. Juhime tähelepanu asjaolule, et kui te ei luba kõigi küpsiste kasutamist, nagu on kirjeldatud selles punktis, ei pruugi teil olla võimalik meie veebisaidi kõiki funktsioone kasutada.

Saate peatada Tealiumil küpsiste tekitatud andmete ja teie veebisaidi kasutust käsitleva teabe (sh teie IP-aadressi) kogumise ja kasutamise, kui klõpsate järgmisel [ lingil ]. Jälgimine lõpetatakse kohe, kui klõpsate lingil, ja teile ei saadeta kinnitusteadet.

Küpsiste loend

Küpsis on väike hulk andmeid (tekstifail), mida teie külastatav veebisait palub teie brauseril salvestada, et teie teave, näiteks keele-eelistused ja sisselogimisandmed meelde jätta. Neid küpsiseid salvestame meie ning neid nimetatakse esimese osapoole küpsisteks. Kasutame oma reklaami- ja turundustegevuseks ka kolmanda osapoole küpsiseid, mis ei ole sama domeeni küpsised, mille veebisaiti te külastate. Täpsemalt kasutame küpsiseid ja muid jälgimistehnoloogiaid järgmistel eesmärkidel:

Rangelt vajalikud küpsised

Need küpsised on vajalikud veebisaidi toimimiseks ja neid ei ole võimalik meie süsteemides välja lülitada. Need on tavaliselt määratud ainult vastuseks teie teenuse taotlemisega seotud tegevustele, nagu privaatsuseelistuste seadistamine, sisselogimine või vormide täitmine. Saate seadistada oma brauseri neid küpsiseid blokeerima või teid hoiatama, kuid mõned saidi osad ei pruugi sel juhul toimida.

Mis õigused teil on?

Teil on isikuandmete kaitse üldmääruse alusel teatud õigused, sealhulgas õigus nõuda enda kohta hoitavate isikuandmete koopiat, kui esitate selleks kirjaliku avalduse.

Juurdepääsuõigus – õigus saada juurdepääs oma teabele (kui me seda töötleme) ja teatud muudele andmetele (nt nendes privaatsuspõhimõtetes esitatud andmetele).

Muutmise õigus – kui teie isikuandmed on ebatäpsed või ebatäielikud, on teil õigus oma isikuandmeid muuta.

Kustutamise õigus – seda teatakse ka kui õigust olla unustatud; lihtsustatult öeldes võimaldab see teil paluda oma teabe kustutamist või eemaldamist, kui meil pole selle kasutamise jätkamiseks mõjuvat põhjust. See pole üldine kustutamise õigus; kehtivad ka erandid. Näiteks on meil õigus jätkata teie isikuandmete kasutamist, kui see on vajalik meie seaduslike kohustuste täitmiseks või õiguslike nõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Õigus piirata teie isikuandmete kasutamist – õigus peatada teie isikuandmete kasutamist või piirata viisi, kuidas seda teha tohime. Palun pidage silmas, et see on lubatud vaid teatud olukordades. Kui töötleme teie isikuandmeid, mida kogusime teie loal, saate taotleda kasutamise piiramist vaid järgmistel põhjustel: a) andmed on ebatäpsed; b) töötlemine on ebaseaduslik ja te ei soovi oma isikuandmeid kustutada; c) vajate seda õigusliku nõude jaoks või d) kui me ei vaja andmeid enam samal eesmärgil, mille jaoks me neid säilitame. Kui töötlemine on piiratud, saame siiski teie andmeid salvestada, aga me ei tohi neid edaspidi kasutada. Meil on loetelu inimestest, kes on soovinud oma isikuandmete kasutamist piirata, et nende soovi asutataks edaspidi.

Andmete ülekandmise õigus – õigus esitada taotlus, et me liigutaksime, kopeeriksime või edastaksime (kui see on tehniliselt võimalik) teie isikuandmeid struktureeritud üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul eri teenuste vahel teie määratud eesmärgil.

Õigus esitada vastuväiteid – teil on õigus esitada oma isikuandmete kasutamise kohta vastuväiteid, sealhulgas juhul, kui kasutame neid oma seaduslikes huvides või otseturunduseks.

Õigus olla teavitatud – teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja lihtsalt mõistetavat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame.

Õigus oma nõusolek tagasi võtta – kui olete andnud oma nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta (kuigi selle tegemine ei tähenda, et ükski meie tegevus teie isikuandmetega, milleks olete andnud oma nõusoleku, on olnud ebaseaduslik).

Nende õiguste kasutamine on teile tasuta, ent peate tõendama oma isikut, esitades kaks kinnitatud isikut tõendavat dokumenti. Me teeme oma seaduslike kohustustega kooskõlas kõik mõistlikud jõupingutused, et anda teile või parandada või kustutada meie failides teie kohta säilitatavaid isikuandmeid.

Päringute tegemiseks või nendes privaatsuspõhimõtetes sätestatud õiguste kasutamiseks ja/või kaebuse esitamiseks võtke meiega e-posti teel ühendust või kirjutage meile ning me proovime teile vastata 30 päeva jooksul. Kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui saame ametliku kirjaliku kaebuse, võtame ühendust isikuga, kes kaebuse esitas. Teeme koostööd asjakohaste regulatiivasutustega, sealhulgas andmekaitseasutustega, et lahendada kaebused, mida me otse kliendiga ei suuda lahendada.

Kui te pole rahul sellega, kuidas me tegeleme teie esitatud isikuandmeid käsitleva kaebusega, siis võite esitada kaebuse asjakohasele andmekaitseasutusele.

Kus saate kaebuse esitada?

Teil on õigus esitada kaebus meie andmekaitseametnikule või -koordinaatorile või järgmisele pädevale järelevalveasutusele:

Andmekaitse Inspektsioon

Tatari 39

10134 Tallinn

Kes on vastutav töötleja ja andmekaitseametnik?

Vastutava töötleja andmekaitseseaduse tähenduses ja meie andmekaitseametniku leiate siit .

Palun kasutage eeltoodud vastutava töötleja aadressi või järgmist aadressi, et võtta ühendust meie andmekaitseametniku või -koordinaatoriga [vastava andmekaitseametniku/-koordinaatori nimi ja kontaktandmed on toodud siin:

Alexandra Haug

BASFi ELi andmekaitseametnik

67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0

Pärast esitamist saadetakse teile e-kiri registreerimiskinnitusega.

* Nende väljade täitmine on kohustuslik

Üles