Tolmeldajad ja põllumajandus käivad käsikäes

Meemesilaste teadmata põhjustel suurenenud suremus on kujunenud oluliseks mureallikaks. Looduslike taimede ja põllukultuuride ühtede olulisemate tolmeldajatena on mesilased tugevalt seotud nii põllumajanduse kui ka bioloogilise mitmekesisusega.

Paljud taimed, sh toiduks kasutatavad põllukultuurid, sõltuvad putukatest, kes kannavad õietolmu õielt õiele ning võimaldavad seeläbi valmida seemnetel ja viljadel. Seda ülesannet täidavad mitmekesised putukarühmad ning ehkki näiliselt käivad õite vahel kõikvõimalikud erinevad putukad, kuuluvad peamised tolmeldajad vaid nelja seltsi: mesilased ja herilased (kiletiivalised ehk hymenoptera), kärbsed (kahetiivalised ehk diptera), liblikad ja ööliblikad (liblikalised ehk lepidoptera) ning mardikad (mardikalised ehk coleoptera). Kõige olulisemad tolmeldajad on aga mesilased, sh kimalased, erakmesilased ja meemesilased.

Mesilaste osa meie ökosüsteemis

Kuna mesilased on kogu maailmas olulised tolmeldajad ning inimeste teadlikkus nende kadumisest üha kasvab, on mesilasi viimase aastakümne jooksul palju uuritud ja jälgitud. Meemesilased, kimalased ja erakmesilased on bioloogilises plaanis kõik erinevad. Nende peamiste eluetappide (paaritumise, pesitsemise ja toiduallikate) mõistmine on ülimalt tähtis, et toetada nende populatsiooni põllumaadel.

Kas teadsid?

  • Maal on vähemalt 20 000 liiki mesilasi ja ELis on neid üle 2500.
  • Meemesilased surevad tavaliselt umbes kolm nädalat pärast esimese lennu tegemist. Kolme nädala jooksul lendavad nad nektarit ja õietolmu kogudes umbes 800 km, kandes koormat, mis ulatub teinekord kuni pooleni nende kehakaalust.
  • ELis on umbes 700 000 mesinikku.
  • ELis toodetakse igal aastal umbes 200 000 tonni mett.
  • Mesilaste tolmeldamisteenuse hinnanguliseks majanduslikuks väärtuseks hinnatakse Ühendkuningriigis 200 miljonit naela aastas, USAs 14 miljardit dollarit aastas ja kogu maailmas 153 miljardit eurot aastas.
  • Mesilaste tervist mõjutab oluliselt varroatoosi põhjustav Varroa lest. Saksamaa mesilasseire projekt avaldas hiljuti pikaajalise uuringu tulemused, millest nähtub, et mesilasperede suur talvine suremus on olulisel määral seotud varroatoosiga.
  • Lestatõrjeribadega Mite AwayTM Quick Strips (MASQS) pakuvad BASF ja NOD Apiary Products lahendust hävingut külvavate Varroa lestade ohjamiseks. MASQS on spetsiifiliselt mõeldud vastsejärgus noortest mesilastest toituvate Varroa lestade paljunemise ennetamiseks.

Üles