Toodete haldamine

Me maksimeerime saadava kasu ja minimeerime riskid.

BASF töötab järjepidevalt selle nimel, et parandada oma toodete tulemuslikkust keskkonna, tervise ja ohutuse valdkonnas kogu nende kasutusaja vältel. See tähendab, et me soovime BASFi taimekaitsevahendeid hallata vastutustundlikult ja eetiliselt, alates nende loomisest ja arendamisest kuni levitamise, kasutamise ja ringlussevõtuni, samuti tühjade pakendite kõrvaldamiseni. Selline kõikehõlmav tootehaldus on ettevõtte jaoks oluline algatus.

Miks on see nii tähtis? Taimekaitsevahendite vastutustundlik haldamine ja kasutamine võimaldab tegeleda säästva põllumajandusega ning kaitseb keskkonda ja rahvatervist. Viies saadava kasu maksimumini ja minimeerides riskid, töötame tuleviku säilitamise nimel, et pärandada oma lastele parem maailm.

Toodete haldamine on meie eetiline ja äriline kohustus, kui soovime oma põllumajandust laiendada jätkusuutlikul moel. 2050. aastaks peab meie käsutuses olev maa suutma ära toita üheksa miljardit inimest. Selleks tuleb leida loovad, nutikad ja säästvad lahendused.

Üles