Veehaldus

Mida suudab korda saata üks põllumees?

Vastutus mööda väärtusahelat

Usume, et meie vastutus algab toodete parandamise võimaluste tuvastamisest ja väljatöötamisest ning uuenduslike lahenduste otsimisest. Me pingutame selle nimel, et välja töötada uusi tooteid ja tehnoloogiaid olemasolevate ressursside, esmajoones maa ja vee võimalikult tõhusaks kasutamiseks. Ühtlasi töötame selle nimel, et pakkuda väljaõpet heade taimekaitsetavade soodustamiseks.

Me teeme koostööd valitsuste ja muude sidusrühmadega, et tuvastada majandamise võimalikud koostöö kohad. Kõige selle eesmärk on toetada lootusrikast ja jätkusuutlikku tulevikku.

Vesi on inimeste ja keskkonna jaoks hädavajalik ressurss, mille kaitsmine ja säilitamine kuulub meie peamiste ülesannete hulka. Üha suureneb ühiskondlik ja seadusandlik surve vähendada veelgi veekogude reostamist taimekaitsevahenditega. Me tegutseme õigusnõuete alusel ja soovime täita veel kõrgemaid standardeid. Selleks on meil aga vaja teie abi.

BASF leiab, et praktilised meetmed taluõue ja põldude reostuse vähendamiseks on ühtlasi suurepärane võimalus veereostust vähendada. Me osaleme aktiivselt mitmes veekaitsevõrgustikus ja algatuses, mis pakuvad kutselistele pestitsiidikasutajatele erialast teavet ning tuge parimate tavade järgimisel, näiteks Voluntary Initiative (www.voluntaryinitiative.org.uk) ja kampaania „OSR Herbicides? Think Water“ (www.osrherbicides.org.uk).

Igaüks loeb, igaüks on eeskujuks

Osalemiseks ja oma panuse andmiseks ressursside säästvama kasutamise heaks on mitmesuguseid võimalusi. Paljud BASFi poolt välja töötatavad meetmed on taskukohased ja lihtsasti rakendatavad. Kõige olulisem on aga see, et tegelikult on teie mõju mitmekordne – säästva põllumajanduse saadikuna julgustate kolleege järgima teie eeskuju.

  • Vältige juhuheidetest, pihustite pesemisest ja jääkidest tekkivat punktreostust. Võimaluse korral puhastage pihustit siseruumides, aga kui peate seda tegema väljas põllu peal, siis jälgige, et oleksite veekogudest ja kaevudest vähemalt 10 meetri kaugusel.
  • Kui teie põld külgneb pinnaveega, valige laialikandumist vähendavad otsakud ja jälgige, et pinnaveekogusid ääristaks vähemalt 5meetrine loodusliku püsihaljastusega puhvervöönd.
  • Pöörake erilist tähelepanu suure äravooluriskiga põldudele – võtke kasutusele meetmeid põldudelt äravoolu vähendamiseks ja vältige pestitsiidide kasutamist vahetult (vähem kui 48 tundi) enne tugevat vihmasadu (> 5 mm).
  • Ärge kasutage taimekaitsevahendeid kuivendatud piirkondades vahetult (vähem kui 48 tundi) enne vihmasadu, kui kuivendatud alal on äravooluvett.

Üles