Revysol® – välja töötatud teisi edestama

Revysol® (keemilise nimetusega mefentriflukonasool) on uuenduslik fungitsiid põllukultuuride kaitseks. BASF töötas selle välja pidades silmas põllumeeste vajadusi mitmetest aspektidest. Revysol tagab nii uue efektiivsuse taseme tootmispõldude tingimustes, erakordse paindlikkuse kasutamisel kui ka kauakestva kaitse. Revysol® on kättesaadav kohandatud toodetena paljudele kultuuridele, et tagada põllumeestele üle maailma tõhusaid lahendusi majandamiseks.

See veebilehekülg sisaldab üldteavet Revysol®-i kohta, kuid ei ole mõeldud toote müügi soodustamiseks, vaid üksnes harivateks eesmärkideks.

Siin toodud teave põhineb uuringute tulemustel ja vastab meie praegustele teadmistele. Toode on registreeritud või kuulub registreerimisele paljudes riikides üle maailma. Toode ei pruugi kuuluda registreerimisele teie riigis ega olla seal müügil. Toote müük pärast registreerimist põhineb tunnustatud märgistustel. Sama kehtib ka kõikide ohutuse ja efektiivsusega seotud väidete korral.

Revysol® on BASFi registreeritud kaubamärk. Lugege alati läbi etiketil toodud juhised ja järgige neid.

Seotud tooted

Üles