BASF Agro Eesti
BASF Agricultural Solutions Eesti

Cleravo® + Dash®

Herbitsiidid

Süsteemne herbitsiid lühiealiste umbrohtude tõrjeks imasamoksi taluvatel CLEARFIELD® suvi- ja talirapsi või CLEARFIELD® suvi- ja talirüpsi sortidel.

Cleravo on CLEARFIELD (CL) herbitsiid, mida võib kasutada ainult imasamoksi taluvate CL-rapsi või -rüpsi sortidel. Cleravo kasutamine tavalisel rapsil või rüpsil hävitab kultuuri täielikult.

Eelised

  • Uus standard – laialeheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrje ühe pritsimisega.
  • Herbitsiidi pritsimise saab ajastada umbrohtude tärkamise järgselt.
  • Paindlik kasutusaeg sügisesel ülikiirel perioodil – kuni 3 nädalat peale külvi
  • Efektiivne sõltumata mulla niiskusest või põllu harimisviisis.
  • Pakendis kaasas kleepaine Dash® efektiivse tõrjetulemuse saavutamiseks
Cleravo skeem

Üldine teave

Nimetus Cleravo® + Dash®
Preparaadi vorm Suspensiooni kontsentraat
Koostisosad 250 g/l kvinmerak, 35 g/l imasamoks
Kasutusjuhend Cleravo kasutusjuhend
Ohutuskaart Cleravo ohutuskaart

Clamox imendub nii juurte kui lehtede kaudu, kandudes edasi kogu taime. Efektiivseks umbrohutõrjeks juurte kaudu on vajalik mullaniiskus. Järelmõju võib väheneda pikale veninud kuivades tingimustes. Optimaalse efekti saavutamiseks peavad kultuur ja umbrohi olema pritsimise ajal heas kasvujõus. Optimaalne tulemus saavutatakse ühtlase, kamakatevaba, korralikult ettevalmistatud ja niiske pinnase pritsimisel. Pärast pritsimist ära tee mullaharimistöid. Sügaval idanenud umbrohtudele võib tõrje jääda ebapiisavaks.

Clamox’it võib kasutada kõigil mullatüüpidel, v.a. väga kerged mullad (liivmuld), suure huumusesisaldusega või kivised mullad (kivid, rähatükid on mullakihis selgelt nähtavad). Ära kasuta Clamox’it kahjuritest, haigustest, liigveest, halvasti ettevalmistatud külvipinnase tingimustest või eelmise taimekaitsevahendi pritsimise tõttu stressi käes kannataval kultuuril. Ära kasuta tugeva vihmasaju prognoosi korral. Külma korral võib esineda lühiaegne kultuuri kõrvetus. Ära pritsi tugeva päikesepaistega või kui kultuuri lehestik on märg.

Veeorganismide kaitseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest ja mittesihtmärktaimede kaitseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Kõrvalkultuurid:

Eriti hoolikalt tuleb vältida ülekandumise e. triiviga tekitatud taimede kahjustusi väljaspool ettenähtud ala.

Paagisegud:

Clamox’it võib segada järgmiste toodetega: Caryx, Juventus 90, Fastac 50. Clamox tuleb panna pritsipaaki esimesena. Pidevat segamist tuleb kasutada kõikide segudega.

Ennem kasutamist loksuta kanistrit korralikult!

Vihmakindlus: 1 tund pärast pritsimist.

Vee hulk: 100-400 l/ha.

Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1 kord

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09
Üles